Koła naukowe

Zarządzenie 2-2020 uczelniane organizacje

Koło Muzyki Dawnej Koło Naukowo – Artystyczne Muzyki Dawnej
Opiekun naukowy:
dr hab. Piotr Zawistowski
Koło Naukowe Muzyka Filmowa Koło Naukowe Muzyka Filmowa
Opiekun naukowy:
dr hab. Joanna Cieślik-Klauza
Koło Naukowe Muzyki Organowej
Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Jan Bokszczanin
Koło Artystyczno-Naukowe Muzyki Sakralnej
Opiekun naukowy:
dr Karolina Mika
Koło Naukowe Pianistów
Opiekun naukowy:
dr hab. Olga Anikiej
Koło Naukowe Edukacji Muzycznej
Opiekun naukowy:
dr Anna Stankiewicz