Koła naukowe

Koło Muzyki Dawnej Artystyczno – Naukowe Koło Muzyki Dawnej
Opiekun naukowy:
dr hab. Piotr Zawistowski
Koło Naukowe Muzyka Filmowa Koło Naukowe Muzyka Filmowa
Opiekun naukowy:
dr hab. Joanna Cieślik-Klauza
Koło Muzyki Kameralnej Koło Muzyki Kameralnej
Opiekun naukowy:
dr hab. Włodzimierz Promiński, prof. UMFC
Koło Naukowe Muzyki Organowej
Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Jan Bokszczanin
Koło Artystyczno-Naukowe Muzyki Sakralnej
Opiekun naukowy:
dr Karolina Mika
  Koło Naukowe Pianistów
Opiekun naukowy:
dr hab. Olga Anikiej
  Koło Naukowe Edukacji Muzycznej
Opiekun naukowy:
dr Anna Stankiewicz