Kierunki studiów

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku stanowi szczególną jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Jest jedyną tego typu placówką w Polsce po wschodniej stronie Wisły. Posiada odrębność organizacyjną określoną regulaminem uchwalonym przez Senat UMFC. Wydział prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na następujących kierunkach:

Kierunek – Instrumentalistyka:

  • Specjalność: pedagogika instrumentalna – (fortepian, organy, klawesyn, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, akordeon, gitara, perkusja)

Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

Studia pierwszego stopnia:

  • Specjalność: Prowadzenie zespołów muzycznych
  • Specjalność: Muzyka szkolna
  • Specjalność: Muzyka kościelna

Studia drugiego stopnia:

  • Specjalność: Prowadzenie zespołów muzycznych
  • Specjalność: Edukacja artystyczna szkolna
  • Specjalność: Muzyka kościelna

Kierunek – Wokalistyka:

Studia pierwszego stopnia:

  • Specjalność: Śpiew solowy

Studia drugiego stopnia:

  • Specjalność: Pedagogika wokalna – Śpiew solowy