Kierunki studiów

Filia UMFC w Białymstoku Wydział Instrumentalni-Pedagogiczny stanowi szczególną jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Jest jedyną tego typu placówką w Polsce po wschodniej stronie Wisły. Posiada odrębność organizacyjną określoną regulaminem uchwalonym przez Senat UMFC. Wydział prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na następujących kierunkach:

Kierunek – Instrumentalistyka

Studia pierwszego i drugiego stopnia:

  • specjalność: pedagogika instrumentalna – gra na: fortepianie, organach, klawesynie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, flecie, oboju, klarnecie, fagocie, saksofonie, rogu, trąbce, puzonie, tubie, akordeonie, gitarze, perkusji

Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

Studia pierwszego stopnia:

  • specjalność: Prowadzenie zespołów muzycznych
  • specjalność: Muzyka szkolna
  • specjalność: Muzyka kościelna

Studia drugiego stopnia:

  • specjalność: Prowadzenie zespołów muzycznych
  • specjalność: Edukacja artystyczna szkolna
  • specjalność: Muzyka kościelna

Kierunek – Wokalistyka:

Studia pierwszego stopnia:

  • specjalność: Śpiew solowy

Studia drugiego stopnia:

  • specjalność: Pedagogika wokalna – Śpiew solowy