Katarzyna Makal-Żmuda

katarzyna makal-żmudaPianistka i kameralistka, kształciła się w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, a następnie w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, w klasie fortepianu ad. Joanny Domańskiej i ad. Marka Drewnowskiego. Umiejętności pianistyczne doskonaliła także pod kierunkiem prof. Jerzego Godziszewskiego na Podyplomowym Studium Instrumentalistyki w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Czynnie uczestniczyła w kursach i warsztatach pianistycznych prowadzonych  przez Kevin’a Kenner, Włodzimierza Obidowicza, Dominik’a Merlet, Adama Wodnickiego, Joseph’a Banowetz.

W 1994r. została Laureatką IV Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego im. Józefa Hofmanna w Nałęczowie. W 2001r. otrzymała nagrodę dla akompaniatora podczas I Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Antano Kucingio w Wilnie. Wielokrotnie otrzymywała również dyplomy za wyróżniający się akompaniament na konkursach muzycznych w Warszawie, Olsztynie, Malborku, Ełku, Olecku i Sochaczewie.

Dokonała kilku nagrań płytowych. Płyta Polish Violin Sonatas – Żeleński, Noskowski, nagrana wspólnie z Włodzimierzem Promińskim, wydana przez wytwórnię fonograficzną MUZA Polskie Nagrania, otrzymała nominację do nagrody „Fryderyk 2012” w kategorii Album Roku Muzyka Kameralna. Nagrała również utwory  Zbigniewa Popielskiego  – na fortepian solo oraz na fortepian i saksofon, wspólnie z Aliną Mleczko, wydane przez Apollo Records. Wykonała także partię fortepianu w nagraniach płytowych chóru Schola Cantorum Bialostociensis pod dyrekcją  prof. Violetty Bieleckiej.
Dla Programu 2 Telewizji Polskiej nagrała utwory fortepianowe Józefa Kofflera do audycji pt. „ Portret z pamięci – Józef Koffler”. Jej występy były również kilkakrotnie rejestrowane przez Telewizję Białystok min. Andante spianato i Wielki Polonez Es – dur Op.22 Fryderyka Chopina, który wykonała wraz z Orkiestrą Filharmonii Białostockiej pod dyrekcją Romana Zielińskiego.

Katarzyna Makal – Żmuda prowadzi ożywioną działalność koncertową, kameralną i solową. Występowała min. z Włodzimierzem Promińskim, Krzysztofem Koziatkiem, Urszulą Marciniec – Mazur, Andrzejem Ładomirskim, Bogdanem Makal , Marią Mitrosz, Monique Krajan, Michaelem Wulker, Joanną Dudzik, Aliną Mleczko, Rafałem Dudzik, Krzysztofem Sokołowskim. Wraz wiolonczelistką Moniką Łukawską i klarnecistą Marcinem Łukawskim współtworzy Trio Camerata Masuriensis.

Jest autorką publikacji z dziedziny pianistyki i kameralistyki fortepianowej, wydanych przez Wydawnictwo UMFC. Uczestniczyła w pracach Jury konkursów pianistycznych i kameralnych w Olsztynie, Grajewie i Jeleniej Górze. Jako akompaniatorka, zapraszana była także do współpracy podczas warsztatów wokalnych i skrzypcowych  w Miliczu i Elblągu.

Aktualnie mieszka w Ełku, gdzie naucza gry na fortepianie w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych. Jej uczniowie wielokrotnie zdobywali nagrody i wyróżnienia na konkursach pianistycznych. W 2011r. otrzymała Nagrodę Indywidualną II stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce.

Od 1997r. związana jest z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina – Wydział Instrumentalno – Pedagogiczny w Białymstoku, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Wokalistyki.

Od 2007r. pełni funkcję prezesa Mazurskiego Stowarzyszenia Muzycznego Camerata. Jest organizatorem Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych w Ełku. W 2012r. odebrała Nagrodę Starosty Ełckiego „Ełcki Bocian” przyznaną w kategorii  Kultura i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego.