Karty przedmiotów

Instrumentalistyka

Studia I stopnia

Akompaniament PSM I stopień

Akordeon I st

Altówka I st

Analiza dzieła muzycznego I st

Bas cyfrowany – klawesyn I st

Bas cyfrowany- organy I st

Chorał gregorianski I st

Chór I st.

Emisja głosu I st.

Etykieta czlowieka sztuki I st

Fagot I st

Flet I st

Fortepian dodatkowy I st

Fortepian I st.

Gitara I st

Gra liturgiczna I st

Historia sztuki I st

Jezyk rosyjski I st

Język angielski I st.

Kameralistyka – instrumenty orkiestrowe I st

Kameralistyka akordeonowa I st

Kameralistyka gitarowa I st

Kameralistyka klawesyn I st

Kameralistykla fortepianowa I st

Klarnet I st

Klawesyn dod organiści

Klawesyn dod pianiści

Klawesyn I st I rok

Kontrabas – I st

Kontrapunkt z fugą I st

Kształcenie słuchu I st.

Metodyka – gitara I st

Metodyka – instrumenty dęte I st

Metodyka – perkusja I st

Metodyka naucz. – akordeon I st

Metodyka skrzypce-altówka I st

Metodyka wiolonczela-kontrabs I st

Nauka akompaniamentu z czytaniem a’vista I st

Obój I st

Ochrona własności intelektualnej I st

Pedagogika,

Podstawy dydaktyki popr

Perkusja I st

Podstawy improwizacji

Praca z akompaniatorem – stacjonarne I stopnia – perkusja – 2015/2016

Praca z akompaniatorem – stacjonarne I stopnia – instrumenty smyczkowe – 2015/2016

Praca z akompaniatorem – stacjonarne I stopnia – perkusja – 2015/2016

Praktyki pedagogiczne I stopień

Praktyki wykonaw. muzyki współczesnej I st

Psychologia I st.

Puzon I st

Saksofon I st.

Skrzypce I st

Studia ork. altówka I stopień

Studia orkiestrowe – flet I st.

Studia orkiestrowe – klarnet I st

Studia orkiestrowe – kontrabas I st. popr

Studia orkiestrowe – obój I st

Studia orkiestrowe – perkusja I st

Studia orkiestrowe – puzon I st

Studia orkiestrowe – saksofon I st

Studia orkiestrowe – trąbka I st

Studia orkiestrowe – tuba I st

Studia orkiestrowe skrzypce – I st

Trąbka I st

Tuba I st

Waltornia I st

Waltornia studia orkiestrowe I st 2016I !

WF I st

Zespoły orkiestrowe I st

ZWMD I st

Studia II stopnia

Akompaniament do emisji głosu II stopień

Akordeon II st

Altówka II st

Budowa – perkusja II st

Budowa i konserwacja – dęte blaszane II st

Budowa i zasady strojenia – klawesyn

Budowa i zasady strojenia instr. dęte drewniane IIst

Budowa i zasady strojenia instrumentu – instr. smyczkowe-gitara

Chór II st. Instrumentalistyka

Fagot II st

Flet II st

Fortepian II st

Gitara II st

Historia kultury II st

Jezyk rosyjski II st

Język angielski II st

Język francuski II st

Kameralistyka – instrumenty orkiestrowe II st

Kameralistyka akordeonowa II st

Kameralistyka fortepianowa II st

Kameralistyka gitarowa

Kameralistyka klawesyn II st

Klarnet II st

Klawesyn II st I rok

Kontrabas II st

Lit. specjalistyczna – tuba II st

Literatura spec. – waltornia

Literatura spec. skrzypce II st

Literatura specjalistyczna – fagot II st

Literatura specjalistyczna – flet II st

Literatura specjalistyczna – fortepian II st

Literatura specjalistyczna – gitara II st

Literatura specjalistyczna – klarnet II st

Literatura specjalistyczna – perkusja II st

Literatura specjalistyczna – puzon II st

Literatura specjalistyczna – saksofon II st

Literatura specjalistyczna akordeon

Literatura specjalistyczna altówka 2015

Literatura specjalistyczna kontrabas II st

Llit. specjalistyczna – trąbka II st

Literatura specjalistyczna klawesyn II st

Literatura specjalistyczna wiolonczela II st.

Obój – lit. specjalistyczna

Obój II st

Perkusja II st

Praca z akompaniatorem – stacjonarne II stopnia – instrumenty dęte – 2015/2016

Praca z akompaniatorem – stacjonarne II stopnia – instrumenty smyczkowe – 2015/2016

Praca z akompaniatorem – stacjonarne II stopnia – perkusja – 2015/2016

Praktyki pedagogiczne II stopień

Propedeutyka muzyki współczesnej II st

Puzon IIst

Saksofon II st

Skrzypce II st

Studia ork. altówka II stopień

Studia orkiestrowe – altówka II st

Studia orkiestrowe – flet II st

Studia orkiestrowe – klarnet II st

Studia orkiestrowe – kontrabas II st. popr

Studia orkiestrowe – obój II st

Studia orkiestrowe – perkusja II st

Studia orkiestrowe – puzon II st

Studia orkiestrowe – saksofon II st

Studia orkiestrowe – skrzypce II st.

Studia orkiestrowe – trąbka II st

Studia orkiestrowe – tuba II st

Studia orkiestroweFagot II st

Studia orkiestrowewaltornia IIst 15/16

Trąbka II st

Tuba II st

Waltornia II st

Wiolonczela II st

Zespoly orkiestrowe II st

ZWMD II st

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Studia I stopnia

Akompaniament liturgiczny – MK

Analiza dzieła muzycznego

BHP w instytucjach edukacyjnych i pedagogicznych

Chór

Ćwiczenia z harmonii

Czytanie partytur

Drugi instrument – akordeon – MK

Drugi instrument – akordeon – PZ, MSz

Drugi instrument – flet poprzeczny – MK

Drugi instrument – flet poprzeczny – MSz, PZ

Drugi instrument – flet podłużny – MK

Drugi instrument – flet podłużny – MSz, PZ

Drugi instrument – gitara – MK

Drugi instrument – gitara – PZ, MSz

Drugi instrument – organy – MSz, PZ

Drugi instrument – skrzypce – MK

Drugi instrument – skrzypce – PZ, MSz

Drugi instrument – trąbka – MK

Drugi instrument – trąbka – MSz, PZ

Dyrygentura – PZ

Dyrygowanie – MK

Dyrygowanie – MSz

Elementy terapii przez sztukę – MSz

Emisja głosu – MK

Emisja głosu – PZ, MSz

Folklor

Fortepian – MK

Fortepian – MSz, PZ

Harmonia

Historia muzyki

Historia sztuki

Instrumentacja

Instrumenty szkolne – MSz

Język angielski

Język francuski

Język rosyjski

Kształcenie słuchu z zasadami muzyki

Literatura muzyczna

Liturgika – MK

Metodyka kształcenia słuchu – PZ, MK

Metodyka muzyki – MSz

Metodyka prowadzenia audycji muzycznych – PZ, MK

Metodyka prowadzenia chóru – MSz

Metodyka prowadzenia chóru – PZ, MK

Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych – PZ, MK

Metodyka rytmiki – PZ

Metodyka wczesnej edukacji muzycznej z rytmiką – MSz

Nauka akompaniamentu z czytaniem a’vista – PZ, MSz

Nauka akompaniamentu z czytaniem a’vista – MK

Ochrona własności intelektualnej – PZ, MSz, MK

Organy – MK

Pedagogiczne aspekty nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych – MSz, MK, PZ

Pedagogika – MSz, MK, PZ

Podstawy dydaktyki ogólnej

Podstawy języka łacińskiego – MK

Praktyki pedagogiczne – MK

Praktyki pedagogiczne – MSz

Praktyki pedagogiczne – PZ

Psychologia

Rytmika

Seminarium pracy dyplomowej – konsultacje

Seminarium pracy dyplomowej

Technologie Informacyjne

Wychowanie fizyczne

Zagadnienia wykonawstwa muzyki kościelnej – MK

Zajęcia muzyczno-ruchowe – MSz

Zespoły instrumentalne – PZ

Zespoły instrumentalne – MK, MSz

 

Studia II stopnia

Budowa, zasady strojenia i konserwacji organów – MK

Chór – EASz

Chór – MK

Chór – PZ

Chorał gregoriański – MK

Dyrygentura – PZ

Dyrygowanie – EASz

Dyrygowanie – MK

Działania multimedialne w edukacji muzycznej

Emisja głosu – PZ

Fortepian – EASz, PZ

Historia kultury

Improwizacja fortepianowa

Improwizacja organowa – MK

Integracja sztuk – EASz

Interpretacja tekstu literackiego z dykcją

Język angielski

Język francuski

Język rosyjski

Komunikacja społeczna i organizacja imprez

Kontrapunkt – MK

Metodyka muzyki i zajęć artystycznych – EASz

Metodyka nauczania gry na organach – MK

Metodyka prowadzenia zespołów muzycznych – EASz, MK

Metodyka prowadzenia zespołów muzycznych – PZ

Metodyka wiedzy o kulturze – EASz

Metodyka zasad muzyki – PZ

Organy – MK

Pisemna praca magisterska – konsultacje

Praktyki pedagogiczne – EASz

Praktyki pedagogiczne – MK

Praktyki pedagogiczne – PZ

Praktyki wykonawcze muzyki współczesnej

Promocja i marketing dóbr kultury

Propedeutyka kompozycji i aranżacji

Realizacja basu cyfrowanego – MK

Seminarium prelekcji i krytyki muzycznej

Specjalistyczna literatura muzyczna

Śpiew liturgiczny – MK

Tańce narodowe – EASz

Teatr muzyczny – EASz

Terapia przez sztukę – EASz

Zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej – PZ

Zespoły instrumentalne

Wokalistyka

Studia II stopnia

Dykcja I st

Fonetyka języka rosyjskiego I st

Język angielski I st

Język włoski I st

Konsultacje pracy dyplomowej I st

Korepetycje operowe Ist

Literatura specjalistyczna I st

Opracowanie sceniczne partii operowych I st

Podstawy gry aktorskiej I st

Praca z pianistą Ist

Styl i gest I st

Śpiew solowy Ist.

Taniec I st

Zagadnienia wykonawcze muzyki barokowej Ist

Studia II stopnia

Geneza i historia teatru muzycznego – wybrane zagadnienia IIst

Język angielski IIst

Kameralistyka wokalna – wybrane zagadnienia IIst

Konsultacje pracy pisemnej IIst

Kształcenie słuchu, czytanie nut a`vista IIst

Metodyka nauczania z literaturą pedagogiczną II st

Opracowanie sceniczne partii operowych IIst

Praca z pianistą IIst

Praktyki pedagogiczne IIst

Psychologia IIst

Studium recytatywu barokowego – wybrane zagadnienia IIst

Styl i gest – zagadnienia wykonawczeIIst

Śpiew solowy IIst

Warsztaty muzyczne z literaturą specjalistyczną IIst

Zespoły wokalne, praca z dyrygentem – wybrane zagadnieniaIIst