Kandydaci na Prorektorów

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że na stanowiska prorektorów zgłoszeni zostali przez Rektora-elekta następujący kandydaci:

prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
prof. UMFC dr hab. Paweł Gusnar
ad. dr hab. Aleksander Kościów – kandydat na prorektora ds. studenckich