Joanna Cieslik-Klauza

joanna cieslik-klauza

Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi w specjalności Teoria muzyki oraz Studium Chórmistrzowskiego w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W roku 2004 ukończyła Wydział Realizacji Telewizyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. Absolwentka studiów menadżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie jest adiunktem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku i wykładowcą przedmiotów teoretycznych. W roku 2005 powołała do życia uczelniane koło naukowe, zajmujące się zagadnieniami związanymi z muzyką filmową. Od 2005 roku organizuje cykl seminariów i warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego Wychowanie przez sztukę. Jest nauczycielem dyplomowanym przedmiotów teoretycznych w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku.

W latach 1997 – 2010 związana była z regionalnym ośrodkiem Telewizji Polskiej S. A., gdzie realizowała programy o tematyce kulturalnej i prowadziła rozmowy z artystami. Przez kilka lat na antenie telewizji prowadziła autorskie programy cykliczne Pro MusicaRozmowy o muzyce. Jako pracę dyplomową w łódzkiej szkole filmowej przedstawiła film dokumentalny o sylwetce Jerzego Maksymiuka. Brała udział w festiwalach i przeglądach filmowych.

W roku 2000 została laureatką na III Międzynarodowym Przeglądzie Filmów Turystycznych i Turystyczno- Gospodarczych Tour – film 2000 w Poznaniu (film Dziewicza Biebrza), gdzie otrzymała również nagrodę specjalną za najlepszy film o tematyce ekologicznej przyznaną przez Ministra Środowiska i Gospodarki wodnej.

W roku 2006 film ten został wybrany jako film promujący Podlasie i był prezentowany na wystawie w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Od 2004 roku współpracuje z czasopismem Twoja Muza. Na łamach wydawnictw naukowych, pedagogicznych oraz specjalistycznych czasopism muzycznych publikuje artykuły o tematyce muzycznej,  edukacyjnej, wywiady oraz recenzje najważniejszych wydarzeń kulturalnych w kraju. W roku 2010 obroniła pracę doktorską z zakresu estetyki polskiej muzyki filmowej, otrzymując tytuł doktora nauk humanistycznych.

(U podstaw polskiej estetyki muzyki filmowej. Wokół teorii Zofii Lissy.; Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, obrona – 30. 09. 2010 r.; promotor – dr hab. Jagna Dankowska, prof. UMFC; recenzenci: prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz, prof. dr hab. Leon Markiewicz)