Jerzy Maciejewski

jerzy maciejewskiJest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie w klasie fortepianu  prof. Marii Wiłkomirskiej. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 5 lat, a działalność artystyczną jeszcze w czasie studiów  w warszawskiej Akademii Muzycznej. W tym też okresie był wielokrotnym stypendystą Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. Po skończeniu studiów w Akademii Muzycznej korzystał z uwag pianisty i pedagoga  Kajetana Mochtaka.
Działalność pianisty przebiega w trzech zasadniczych nurtach:

  • artystycznym
  • pedagogicznym
  • popularyzatorskim.

Działalność artystyczna odbywa się zarówno w sferze solistycznej jak i kameralnej.
W działalności solistycznej bardzo istotna jest ciągła współpraca z Towarzystwem im. Fr. Chopina. W ramach tej współpracy  występuje z licznymi recitalami w Żelazowej Woli, pod pomnikiem Chopina w Łazienkach oraz innych miejscach związanych z Fr. Chopinem.

Pianista uczestniczył w wielu renomowanych festiwalach muzycznych (m.in. w Dusznikach i Słupsku). Jest zapraszany do udziału w koncertach filharmonicznych w całym kraju, a także przez różne instytucje muzyczne za granicą. Koncertował niemal w całej Europie oraz Meksyku i Korei Płd.

Od kilku lat muzyka XX i XXI wieku stała się dziedziną wyjątkowo intensywnej działalności artysty. Dokonał szeregu prawykonań dzieł kompozytorów współczesnych zarówno solowych, kameralnych jak i z orkiestrą.

Kameralistyka fortepianowa jest sferą szczególnego zainteresowania i działalności pianisty. Od wielu lat występuje z artystami polskimi, a także jako członek zespołów kameralnych w kraju i za granicą. Jest założycielem Tria Fortepianowego im. Ignacego Jana Paderewskiego, a także uczestnikiem i współzałożycielem zespołu Camerata Vistula. Brał udział we wszystkich ośmiu Festiwalach Polskiej Muzyki Kameralnej jako solista i kameralista w różnych konfiguracjach i zespołach artystycznych.

Dokonał szeregu nagrań dla radia i telewizji: między innymi ze skrzypaczką Magdaleną Rezler  kompletu dzieł  Karola Szymanowskiego na skrzypce i fortepian. W sierpniu 2008 r., ze śpiewaczką Ewą  Iżykowską utrwalił na płycie wszystkie pieśni  Fr. Chopina, a także dwa cykle pieśni I. J.Paderewskiego (do słów Mickiewicza, Asnyka) oraz cykl pieśni Karola Szymanowskiego (do słów  Kasprowicza). Wykonuje także muzykę dwufortepianową i z udziałem instrumentów perkusyjnych m.in. takich kompozytorów jak Bela Bartok, Kazimierz Serocki czy Georg Crumb (współpraca z perkusistą prof. Stanisławem Skoczyńskim). Bierze również udział w licznych festiwalach polskiej muzyki współczesnej. Był uczestnikiem i wykonawcą w kilku kolejnych edycjach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Perkusyjnej Cross Drumming Festival.. Działalność artystyczna pianisty wyraża się wykonywaniem około 60-ciu różnego typu koncertów rocznie.
Działalność pedagogiczną rozpoczął jeszcze w okresie studiów, a od 1981 roku jest zatrudniony w Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie. Po przejściu kolejnych stopni naukowych obecnie jest profesorem tej Uczelni ( aktualnie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina) prowadząc klasę fortepianu na Jej Wydziale Instrumentalno – Pedagogicznym w Białymstoku. W latach 2005 – 2007 prowadził klasę fortepianu w Keimyung – Chopin Academy of Music w Daegoo w Korei Płd. Podczas tego pobytu wygłaszał także cotygodniowe wykłady ogólno-kulturowe w miejscowym Towarzystwie Muzycznym    (Klavier Society of Daegoo). Wykonywał także liczne koncerty solowe, kameralne oraz z orkiestrą. W programach uwzględniana była w szczególności muzyka polska ( Chopin, Paderewski, Szymanowski). .Jest zapraszany do udziału w seminariach i tzw. Kursach Mistrzowskich w kraju i za granicą (m.in. Wiener Musikseminar w Wiedniu). W grudniu 2009 r. w ramach programu Erasmus przeprowadził seminarium i kurs interpretacji muzyki fortepianowej w Tallinie w Estonii a w czerwcu 2011 r. we Włoszech w mieście Novara.
Jest również zapraszany jako juror do krajowych konkursów pianistycznych dla młodzieży, a także do wygłaszania wykładów i przeprowadzania tzw. „lekcji pokazowych” w szkołach muzycznych I i II st. (Konkurs im. W. Lutosławskiego w Zambrowie w listopadzie 2009r., 2011r.i 2013r.  – przewodniczący Jury, częste wizyty pedagogiczno – artystyczne w szkołach w Płońsku, Suwałkach, Augustowie i Zambrowie)

Artysta zajmuje się także działalnością popularyzatorską biorąc udział w różnego rodzaju koncertach dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Filharmonię Narodową (m.in. Estrada Kameralna FN, koncerty Jadwigi Mackiewicz – „ Ciocia Jadzia”), Filharmonię Białostocką (koncerty z okazji Dnia Dziecka) oraz wiele innych Instytucji Muzycznych i Domów Kultury w Polsce . Wspólnie ze studentami swojej klasy fortepianu bierze udział w koncertach organizowanych dla tzw. Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Białymstoku i na terenie innych miast polskich.