III MIĘDZYNARODOWY KONKURS WOKALY IM. JANA KIEPURY W KRYNICY-ZDROJU

Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju z przyjemnością zawiadamia o organizacji III Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju dla wszystkich rodzajów głosu, który odbywać się będzie w dniach 24-28.11.2015 r. Konkurs posiada Patronat Honorowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marjana Kiepury.

Organizując Konkurs organizatorowi przyświecają znamienite cele: upowszechnienie kultury Polskiej na arenie międzynarodowej, promocja młodych utalentowanych artystów śpiewaków, praktyczne przygotowanie młodych adeptów wokalistyki do działalności międzynarodowej, międzynarodowa wymiana doświadczeń.

Przesłuchania I, II i III etapu Konkursu odbywać się będą w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego w Krynicy-Zdroju. Konkurs zakończy uroczysty Koncert Laureatów.

Dla Laureatów Konkursu przewidziane są wysokie nagrody pieniężne (Grand Prix 10.000 PLN, I Nagroda 8.000 PLN, II Nagroda 6.000 PLN i III Nagroda 4.000 PLN) i koncerty promocyjne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych artystów śpiewaków do udziału w Konkursie. Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa w Krynicy-Zdroju.