III Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni pt. Granty i projekty naukowe – od aplikacji do finansowania

mime-attachment

Szanowni Państwo!

W imieniu Jego Magnificencji Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz Komitetów – Naukowego i Organizacyjnego III Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni pt. Granty i projekty naukowe – od aplikacji do finansowania, serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w naszym naukowym projekcie.

Konferencja odbędzie się 12-13 maja 2016 r. w Opolu,  na terenie PMWSZ. Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej: http://www.e-event24.pl/III_puls_uczelni/

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów, naukowców, wydawców czasopism naukowych, bibliotekarzy, przedstawicieli biznesu i wszystkich zainteresowanych różnymi aspektami dotyczącymi grantów i projektów naukowych, a w szczególności – procesem aplikacji i finansowania.  Mając na uwadze ogromne zainteresowanie tematyką I i II Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni w latach 2014 i 2015, organizatorzy proponują, obok teoretycznych wykładów, intensywne szkolenia znacząco  podnoszące kompetencje uczestników w zakresie prezentowanej tematyki.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty  oraz atrakcyjna cena – te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji. Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o konferencji wśród studentów, doktorantów oraz pracowników.

Zapraszamy!

Komitet Naukowy i Organizacyjny III Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni
Opole, 12-13 maja 2016 r.

Kontakt:
kpu@wsm.opole.pl
774423513