II MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL WIOLONCZELOWY

Mam przyjemność serdecznie zaprosić Szanownego Profesora na II Międzynarodowy Festiwal Wiolonczelowy, który odbędzie się na naszej Uczelni w dniach 24-28 listopada br. W programie Festiwalu znajdą się wieczorne koncerty mistrzów wiolonczeli (Frans Helmerson, Tomasz Strahl, Kwartet Wiolonczelowy Rastrelli ) oraz warsztaty i wykład. Szczegółowy plan Festiwalu podany jest na dołączonym plakacie. Mam nadzieję, że w ramach tego wydarzenia nasza Akademia zgromadzi w swych podwojach wielu miłośników sztuki gry wiolonczelowej i tym samym przyczyni się do rozwijania tej dziedziny w naszym kraju. Zapraszamy zatem do Katowic!

plakat