I rok

akompaniament liturgiczny MK I st.

analiza dzieła muzycznego I st.

BHP w instytucjach edukacyjnych i pedagogicznych I st.

chór MK I st.

chór MSz I st.

chór PZ I st.

czytanie partytur I st.

drugi instrument – flet poprzeczny I st. MK

drugi instrument – flet poprzeczny I st. PZ, MSz

drugi instrument – flet prosty I st. MK

drugi instrument – flet prosty I st. PZ, MSz

drugi instrument – gitara I st. PZ, MSz

drugi instrument – organy I st. Msz, PZ

drugi instrument – perkusja I st. MSz

drugi instrument – skrzypce I st. PZ, MSz

drugi instrument – wiolonczela I st. PZ, MSz

dyrygentura PZ I st.

dyrygowanie MK I st.

dyrygowanie MSz I st.

emisja głosu I st. MK

emisja głosu I st. PZ, MSz

folklor I st.

fortepian I st. MK

fortepian I st. PZ, MSz

harmonia I st.

historia muzyki I st.

historia sztuki I st.

instrumentacja I st.

instrumenty szkolne I st. MSz

język angielski I st.

konsultacje pisemnej pracy licencjackiej I st.

kształcenie słuchu z zasadami muzyki I st.

literatura muzyczna I st.

liturgika MK I st.

metodyka kształcenia słuchu PZ I st.

metodyka muzyki MSz I st

metodyka prowadzenia audycji muzycznych PZ I st.

metodyka prowadzenia chóru I st. MSz, MK

metodyka prowadzenia chóru I st. PZ

metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych PZ I st.

metodyka rytmiki I st. PZ

metodyka wczesnej edukacji muzycznej z rytmiką MK, MSz I st.

nauka akompaniamentu z czytaniem a’vista I st.

ochrona własności intelektualnej I st.

organy MK I st

pedagogika I st.

podstawy dydaktyki I st.

praktyki pedagogiczne I st. MSz

praktyki pedagogiczne I st. PZ

praktyki pedagogiczne MK I st.

psychologia I st.

rytmika I st. PZ

seminarium pisemnej pracy licencjackiej I st

technologie informacyjne I st.

zagadnienia wykonawstwa muzyki kościelnej I st. MK

zajęcia muzyczno-ruchowe I st. MSz

zespoły instrumentalne MK, MSz I st.

zespoły instrumentalne PZ I st.