I-II Rok

akompaniament liturgiczny MK I st.

analiza dzieła muzycznego I st.

BHP w instytucjach edukacyjnych i pedagogicznych I st.

chór MK I st.

chór MSz I st.

chór PZ I st.

czytanie partytur I st.

ćwiczenia z harmonii I st.

drugi instrument – akordeon PZ, MSz I st.

drugi instrument – fisharmonia MK I st.

drugi instrument – flet poprzeczny MK I st.

drugi instrument – flet poprzeczny PZ, MSz I st.

drugi instrument – flet prosty MK I st.

drugi instrument – flet prosty PZ, MSz I st.

drugi instrument – gitara PZ, MSz I st.

drugi instrument – klarnet PZ, MSz I st.

drugi instrument – klawesyn MK I st.

drugi instrument – organy MSz, PZ I st.

drugi instrument – perkusja PZ, MSz I st.

drugi instrument – skrzypce PZ, MSz I st.

drugi instrument – wiolonczela PZ, MSz I st.

dyrygentura PZ I st.

dyrygowanie MK I st.

dyrygowanie MSz I st.

emisja głosu MK I st.

emisja głosu PZ, MSz I st.

folklor I st.

fortepian PZ, MSz I st.

fortepian MK I st.

harmonia I st.

historia muzyki I st.

historia sztuki I st.

instrumentacja I st.

instrumenty szkolne MSz I st.

język angielski I st.

konsultacje pisemnej pracy licencjackiej I st.

kształcenie słuchu z zasadami muzyki I st.

literatura muzyczna I st.

liturgika MK I st.

metodyka kształcenia słuchu PZ I st.

metodyka muzyki MSz I st

metodyka prowadzenia audycji muzycznych PZ I st.

metodyka prowadzenia chóru MSz, MK I st.

metodyka prowadzenia chóru PZ I st.

metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych PZ I st.

metodyka rytmiki PZ I st.

metodyka wczesnej edukacji muzycznej z rytmiką MK, MSz I st.

nauka akompaniamentu z czytaniem a’vista I st.

ochrona własności intelektualnej I st.

organy MK I st

pedagogika I st.

podstawy dydaktyki I st.

podstawy języka łacińskiego MK I st.

praktyki pedagogiczne MK I st.

praktyki pedagogiczne MSz I st.

praktyki pedagogiczne PZ I st.

psychologia I st.

rytmika PZ I st.

seminarium pisemnej pracy licencjackiej I st

technologie informacyjne I st.

zagadnienia wykonawstwa muzyki kościelnej MK I st.

zajęcia muzyczno-ruchowe MSz I st.

zespoły instrumentalne MK, MSz I st.

zespoły instrumentalne PZ I st.