Harmonogram wizytacji Zespołu Polskiej Komisji Akredytacyjnej

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY
W BIAŁYMSTOKU

 

25.04

09.00 – spotkanie z Władzami Uczelni i Wydziału

09.30 (9.45) – spotkanie z Władzami Wydziału a także zespołem redagującym Raport Samooceny

10.30 – spotkanie/a ze studentami, Samorządem Studenckim, organizacjami studenckimi,

HOSPITACJE ZAJĘĆ, WIZYTACJA BAZY DYDAKTYCZNEJ, ANALIZA DOKUMENTACJI ORAZ WYBRANYCH LOSOWO PISEMNYCH PRAC DYPLOMOWYCH (szczegółowy harmonogram do ustalenia w pierwszym dniu wizytacji)


26.04

10.30 spotkanie Zespołu Oceniającego z nauczycielami akademickimi

HOSPITACJE

ok. 13.30 – spotkanie podsumowujące z Władzami Uczelni I Wydziału (preferowana pora południowa)


25-26.04

– indywidualną praca ekspertów w tym hospitacje zajęć oraz analiza pisemnych prac dyplomowych a także dokumentacji