Finansowanie pobytów zagranicznych – MOBILNOŚĆ +

Szanowni Państwo,

informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków w V edycji konkursu „Mobilność PLUS”.

Adresatami konkursu są młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia i którzy są:

  1. Zatrudnionymi w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania – pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365, tj. Dz. U. 2016 poz. 1842).
  2. Uczestnikami studiów doktoranckich.

Szczegóły dostępne na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html