Ewa Barbara Rafałko

ewa barbara rafałkoJest absolwentką Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie Filii w Białymstoku (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku) w klasie dyrygowania prof. Violetty Bożeny Bieleckiej. W 1998 roku z oceną celującą ukończyła Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie a w 2000 roku z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W czerwcu 2006 roku ukończyła Podyplomowe Mistrzowskie Studia Wokalne w Akademii Muzycznej  im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie śpiewu solowego prof. Grażyny Krajewskiej-Ambroziak. Swoje umiejętności doskonaliła ponadto na wielu krajowych i międzynarodowych kursach chórmistrzowskich i wokalnych. W 2007 roku uzyskała stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura w Akademii Muzycznej   im. F. Chopina w Warszawie.

Jest zatrudniona jako adiunkt  na Wydziale Instrumentalno – Pedagogicznym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku (prowadzi zajęcia z dyrygowania, czytania partytur oraz emisji głosu). Pracuje również w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku (nauczyciel śpiewu, emisji głosu na wydziale rytmiki oraz prowadząca zespół wokalny wydziału wokalnego). W 2000 roku została zatrudniona jako asystentka prof. Jadwigi Gałęskiej-Tritt na Podyplomowym Studium Emisji Głosu przy AMFN w Bydgoszczy (zajęcia z emisji indywidualnej i zespołowej). Od 2010 roku jest zatrudniona jako nauczyciel śpiewu oraz prowadząca zespoły wokalne w Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim Szkoła Talentów w Białymstoku.

Ewa Barbara Rafałko współpracowała (jako dyrygentka) z Chórem Politechniki Białostockiej, chórem Międzywydziałowym Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku, Chórem Akademickim Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz z Chórem Kameralnym istniejącym przy Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej w Hajnówce, z którymi prowadziła szeroko zakrojoną działalność artystyczną, osiągając wymierne sukcesy. Jako dyrygent prowadziła również koncerty wokalno-instrumentalne.

Jest opiekunem artystycznym i członkiem Oktetu Wokalnego „Gaudium” oraz zespołu wokalnego „Vis Maior”. Od 2011 pełni funkcję kierownika artystycznego Chóru Dziecięcego Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Ewa Barbara Rafałko niejednokrotnie zasiadała w jury konkursów chóralnych, solistów i zespołów wokalnych. Prowadzi  wiele  warsztatów wokalnych  oraz chóralnych, jak również metodycznych w zakresie prowadzenia zespołów. Zajmuje się również prowadzeniem zajęć w zakresie emisji estradowej na wielu ogólnopolskich warsztatach  muzyki rozrywkowej.
W 1999 roku otrzymała dyplom dla najlepszego dyrygenta na Festiwalu Muzyki Chóralnej „Łapskie Te Deum, a w 2005 roku nagrodę dla najlepszego dyrygenta na Międzynarodowym Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”. Była również nominowana do nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz do nagrody Nauczyciel Mądry Sercem.

W swoim dorobku artystycznym Ewa Barbara Rafałko posiada również liczne recitale wokalne oraz występy jako solistka dzieł oratoryjnych ( G.G.Gorczycki – Completorium, G.B.Pergolesi – Stabat Mater, A.Vivaldi – Gloria, W.A.Mozart – Missa Brevis D, Missa Brevis B,  Msza Koronacyjna, Requiem, F.Schubert – Msza G, C.Orff – Carmina Burana, J.Rutter – Magnificat, Requiem , Gloria, J.Jankins – Requiem).