E-zbiory

To ponad 100 muzycznych czasopism zagranicznych, dostęp tylko na komputerach stacjonarnych w czytelni.wbnProgram realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Naxos Music Library
Naxos Music Library


 

Dwumieisęcznik Wychowanie Muzyczne
Dwumiesięcznik Wychowanie Muzyczne


 

Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Projekt realizowanym przez Konsorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku. Od 2007 koordynatorem projektu jest Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku.


Federacja Bibliotek Cyfrowych
Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) to serwis internetowy, którego podstawowym celem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o dostępnych on-line zbiorach polskich instytucji nauki i kultury. Wyszukiwarka umożliwia dostęp online do zdigitalizowanych zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych (zeskanowane książki, nuty, czasopisma i wiele innych).


RISM – Online Catalogue of Musical Sources
Międzynarodowy Katalog Źródeł Muzycznych (Répertoire International des Sources Musicales, „RISM”).


International Music Score Library Project
IMSLP/Petrucci Music Library to projekt mający na celu zebranie i udostępnienie nut, które znajdują się w domenie publicznej.


Ninateka.pl
Filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe.


Muzykoteka Szkolna
Serwis edukacyjny, powstający na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego zadaniem jest  kształcenie świadomych odbiorców muzyki i aktywnych uczestników kultury oraz podniesienie poziomu powszechnej edukacji muzycznej w Polsce.


Muzeum Dźwięku
Strona poświęcona instrumentom ludowym (przykłady brzemiania).


Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Wszelkie materiały dotyczące Fryderyka Chopina


Rocznik SPMK
Roczniki naukowe poświęcone muzyce religijnej.


e-Kolekcja Czasopism Polskich
Projekt, którego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do poczytnych i rzadkich tytułów czasopism polskich, dzięki przeniesieniu ich na nośniki cyfrowe i umieszczeniu w Internecie, powstał z inicjatywy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i w założeniu stanowił przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Biblioteką Narodową. M.in. „Ruch Muzyczny” z lat 1857-1861, „Lutnista” (1905-1907) itp.


Polskie czasopisma muzyczne w bibliotekach cyfrowych