Dzień rektorski

Na podstawie decyzji
JM Rektora UMFC
31 października br.
ogłasza się
DNIEM REKTORSKIM