Dni otwarte UMFC

11 marca 2021 – Dzień Otwarty UMFC
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki został utworzony w 1974 roku i jest jedyną tego typu placówką w Polsce po wschodniej stronie Wisły. Obecnie prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na następujących kierunkach: Instrumentalistyka, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i Wokalistyka. Wydział prowadzi aktywną działalność artystyczną, zarówno poprzez organizację cotygodniowych koncertów pt. „Scena Mistrzów”, ścisłą współpracę z Operą i Filharmonią Podlaską, jak i występy zespołów: Studenckiej Orkiestry Symfonicznej, Orkiestry Dętej, Orkiestry Kameralnej Sinfonia Academica, Big Bandu oraz Chóru Wydziału. Kadrę pedagogiczną Wydziału stanowią uznani artyści, koncertujący na najważniejszych estradach krajowych i zagranicznych, których nagrania niejednokrotnie były nominowane i uhonorowane Nagrodą Muzyczną „Fryderyk”.

Link Zoom dnia otwartego:
https://zoom.us/j/2227892800
Meeting ID: 222 789 2800

Program spotkań i lekcji otwartych: 

18:00 | Dobry wieczór UMFC!
– spotkanie i wycieczka po uczelni z JM Rektorem, prof. dr hab. Klaudiuszem Baranem

18:15 – 21:00 | lekcje otwarte

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

18:20 – akompaniament liturgiczny, dr Rafał Sulima
18:50 – lekcja dyrygentury, prof. dr hab. Bożenna Sawicka, pianistka mgr Joanna Zamora

Kierunek Wokalistyka

19:10 – studium recytatywu i arii klasycznej, mgr Olha Plyska-Pasichnyk, pianista – mgr Krzysztof Kiercul
19:40 – podstawy gry aktorskiej, dr hab. Paweł Chomczyk

Kierunek Instrumentalistyka

20:05 – skrzypce, dr hab. Włodzimierz Promiński, prof.UMFC
20:25 – fortepian, dr hab. Mariusz Ciołko
20:45 – klarnet, dr Krzysztof Grzybowski

oraz:

18:30 – 21:00 | Q&A z dziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki – prof. dr hab. Wiolettą Miłkowską
18:30 – 20:00 | Q&A z prodziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki – prof. dr hab. Katarzyną Makal-Żmudą
18:30 – 20:00 | Q&A z kierownikiem Katedry Pedagogiki Instrumentalnej, dr. hab. Włodzimierzem Promińskim, prof. UMFC
18:30 – 20:00 | Q&A z kierownikiem Katedry Pedagogiki Wokalnej, prof. dr. hab. Cezarym Szyfmanem
18:30 – 20:00 | spotkanie z Samorządem Studentów UMFC