Cezary Szyfman

Cezary Szyfman – edukację artystyczną rozpoczął w PSM II stopnia w Białymstoku pod kierunkiem W. Bienieckiej. Jest absolwentem Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie, gdzie studiował u p.prof. Michała Szopskiego i Kazimierza Pustelaka.

Już podczas studiów, w roku 1984 rozpoczął współpracę z większością polskich zespołów kameralnych specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej (Il Canto Da Camera, Bornus Consort, Ars Nova, Il Tempo, Camerata Cracovia, Concerto Polacco, The New Polish Singers), z którymi dokonał wielu nagrań radiowych i telewizyjnych. Część z nich została wydana na dziewiętnastu, jak dotąd, płytach CD.
Na swoim koncie oprócz licznych koncertów kameralnych i oratoryjnych oraz spektakli teatralnych (Teatr Wielki w Warszawie – La Dafne – M. da Gagliano – 1990, Teatr Wielki Ludus Danielis – wznowienie – 1991, Studio Koncertowe Polskiego Radia SI w Warszawie – La Pazia Senile – A. Banchieri’ego – 1993, Pałac Branickich w Białymstoku – Dido and Eneasz – H. Purcelle) ma także udział w najważniejszych festiwalach krajowych oraz wielu zagranicznych (m.in. Scotish Erly Music Festiwal, Holland Festiwal, Schleswick-Holstein Musik Festiwal, Festiwal Stichting Pratum Musicum – Utrecht, Glasgow International Elary Music Festiwal). Koncertował też w wielu krajach Europy, Azji, Afryki oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Trzykrotnie, w latach 1993-1995 uczestniczył w organizowanych w Niemczech Meisterkurse prowadzonych przez słynny, brytyjski zespół wokalny The Kings Singer’s.

Wraz z zespołem Il Canto Da Camera jest laureatem znaczących w dziedzinie kameralistyki wokalnej nagród, zdobytych na prestiżowych konkursach międzynarodowych:

  • II nagrody na Konkursie Zespołów Wokalnych Tamperen Savel w Finlandii, 1989
  • II nagrody na XXXVII Concorso Polifonico Internazionale „Guido D’arezzo” – Arezzo – Italia, 1989
  • I nagrody oraz Gran Prix na XXIX Concorso Internazionale Di Canto Corale C. A. Seghizzi – Gorizia – Italia, 1990

Jest także współlaureatem trzech Fryderyków (Ars Nova – IL Canto – Psalmy, Bornus Consort – Paweł Szymański – Miserere, IL Canto – Bartłomiej Pękiel – Msze i motety) – nagrody przyznawanej przez Akademię Fonograficzną za najwybitniejsze osiągnięcia fonograficzne roku. Obok muzyki średniowiecza, renesansu czy baroku znaczące miejsce w jego repertuarze koncertowym zajmuje pieśniarska twórczość romantyków – zarówno polskich jak i obcych.
W sferze głębokich zainteresowań Cezarego Szyfmana znajdują się również wszelakie formy teatralne. Przykładem tego jest współpraca z kilkoma teatrami w kraju (Groteska w Krakowie, Rampa w Warszawie, Baj w Toruniu, Guliwer w Warszawie) przy realizacji spektakli, w których sprawował zarówno opiekę wokalną, jak też kierownictwo muzyczne.

Od roku 1991 Cezary Szyfman prowadzi aktywną działalność pedagogiczną. W roku akademickim 2002/2003 pracował jako vissiting professor we F. Chopin – Keimyung Academy of Music w Daegu (Republika Korei). Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym dwóch uczelni artystycznych: Uniwersytetu Muzycznego F.Chopina w Warszawie (Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku), gdzie sprawuje również funkcję Kierownika Zakładu Wokalistyki oraz Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza w Warszawie (Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku). W roku 2014 uzyskał tytuł profesora sztuk muzycznych.

W jego działalności pedagogicznej niezwykle ważne miejsce zajmuje kształtowanie postaw i umiejętności muzyków najmłodszego pokolenia. Jako doświadczony odtwórca muzyki historycznej, od roku 1995 systematycznie prowadzi szereg warsztatów dla kameralnych zespołów muzyki dawnej (Bierzwnik – Chojna – Trzcińsko-Zdrój, Stary Sącz, Starachowice, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Ciechanów). Od kilku edycji jest także jurorem odbywającego się corocznie Ogólnopolskiego Przeglądu Kameralnych Zespołów Muzyki Dawnej Schola Cantorum w Kaliszu.

Oprócz tego, często zapraszany jest do prowadzenia wykładów i seminariów poświęconych szeroko rozumianej pracy nad głosem, zarówno w zakresie mowy jak i śpiewu.