Białostockie Studia Pedagogiczno-Muzycznych

Publikacja zbiorowa pod redakcją naukową Wioletty Miłkowskiej.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Warszawa 2019

ISBN 978-83-65990-18-8

Zawarte prace naukowe w II tomie Białostockich Studiów Pedagogiczno-Muzycznych są rezultatem poszukiwań i rozważań pedagogów różnych specjalności oraz efektem konferencji, sesji i spotkań, w które obfitowały ostatnie lata działalności naukowej Filii UMFC Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki. Wielokierunkowa struktura białostockiej Filii znajduje odzwierciedlenie w zakresie tematycznym poszczególnych tekstów, skoncentrowanych wokół szeroko pojętej edukacji artystycznej. Prezentowany tom obejmuje osiemnaście artykułów. Odnoszą się one do tematyki związanej z techniką gry na wybranych instrumentach oraz wykonawstwem muzyki dawnej. Znaczna ich część dotyczy chóralistyki-dziedziny muzyki przeżywającej obecnie swój renesans.

Narodowa arytmia…

Praca zbiorowa pod redakcją naukową Wioletty Miłkowskiej.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2016

ISBN 978-83-61489-78-8

Praca jest pokłosiem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nurt narodowy w twórczości kompozytorów polskich w czasach zaborów (1772-1918) w świetle 150.rocznicy Powstania Styczniowego”. Mimo wielkiego zaangażowania i początkowych sukcesów powstanie zakończyło się klęską, a serca Polaków pogrążyły się w żałobie. Od czasów pierwszego rozbioru Polski przez cały wiek XIX aż do roku 1918 dążenie do odzyskania niepodległości było priorytetem narodu. Walka o zachowanie polskości toczyła się nie tylko na polach bitew. Znalazła odbicie także w działalności politycznej, społecznej i kulturalnej. Artykuły naukowe zamieszczone w niniejszej publikacji świadczą o tym, jak wielką siłę w budowaniu tożsamości Polaków miała twórczość ówczesnych artystów.

Fascynacje i inspiracje

Piotr Sutt – Fascynacje i inspiracje. Wielcy artyści

Fascynacje kulturą, muzyką, ludźmi oraz inspiracje przekazywane przez wielkich artystów to wartości zawarte w publikacji dedykowanej zarówno doświadczonym pedagogom, jak i adeptom sztuki muzycznej – nie tylko perkusyjnej.

Książka stanowi barwny opis koncertów, wykładów, warsztatów i spotkań, które składają się na historię Ogólnopolskich Warsztatów Perkusyjnych w Gdańsku.

Publikacja wzbogacona jest licznymi fotografiami, które oddają niepowtarzalną atmosferę i twórczy charakter międzypokoleniowych spotkań perkusyjnych, gromadzących dziesiątki światowej sławy artystów i setki uczestników seminariów z całej Polski.

Niezaprzeczalnym atutem wydania są biografie wielkich artystów goszczących w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku oraz ich przesłania i rady, przygotowane na prośbę autora książki, dla wykonawców i miłośników sztuki pragnących spełnienia i sukcesu.

Wydanie pierwsze, wydane razem z OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego 2020, s.14

ARS

Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Cieślik-Klauzy, Magdaleny Gajl i Tomasza Baranowskiego
Format: B5
Ilość stron: 475
Białystok 2018 r. ISBN 978-83-7847-484-5
Publikacja powstała po III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ko-respondencja. Na styku sztuk, która odbyła się na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku w 2018 roku. Zawiera interdyscyplinarne referaty dotyczące zagadnień muzycznych, filmowych, omówienia dzieł malarskich, sztuki intermediów i multimediów. Rozdziały publikacji: Ko-respondencja w twórczości kompozytorów XX wieku, Ko-respondencja idei i formy w kulturze, Ko-respondencja między dziełem a odbiorcą, Ko-respondencja sztuki i nauki, Ko-respondencja muzyki i sztuk wizualnych, Ko-respondencja muzyki i słowa.

Książę Muzyki Naszej

Książę Muzyki Naszej

Twórczość Stanisława Moniuszki jako dziedzictwo kultury polskiej i europejskiej

Studia pod redakcją Tomasza Baranowskiego

W ostatnich latach daje się zauważyć znaczący wzrost zainteresowania muzyką Stanisława Moniuszki. Na mapie miprez kulturalnych Polski pojawiły się nowe, organizowane regularnie festiwale, poświęcone tówrczością kompozytora; niemal wszystkie polskie sceny muzyczne przypomniał wiele oper, często w bardzo współczesnych inscenizacjach. Owo nowe odczytanie dzieła twórcy Strasznego dworu, jakie obserwujemy w życiu muzycznym, przenika w sferę naukowej refleksji badaczy, przede wszystkim muzykologów i historyków kultury.

Niniejszy tom zawiera najnowsze prace o tematyce moniuszkowskiej, z których wyłania się nowy obraz tego wielkiego dziedzictwa, niekiedy podważający dotychczasowe stereotypy. Układ zamieszczonych w książce rozrpraw odpowiada systematyce gatunkowej twórczosci Moniuszki, uzpuełnionej problematyką jej recepcji. Autorzy skoncetrowali się głównie na aspektach analitycznych i historycznych poszczególnych dzieł lub dziedzin moniuszkowskiej spuścizny, a także na zagadnieniach dwudziestowiecznych jej loswó w Polsce i za granicą

Miedzy dziełem a interpretacją

Miedzy dziełem a interpretacją

Pod redakcją Małgorzaty Waszak
Wydanie pierwsze
Seria: Białostockie Studia Pedagogiczno-Muzyczne
Format: B5
Ilość stron: 276
Warszawa 2010 r.
ISBN 978-83-61489-08-5
30 zł
Między zapisem dzieła muzycznego a jego dźwiękową konkretyzacją rozciąga się ogromna przestrzeń refleksji, działań, doświadczeń, badań muzyków, wykonawców i pedagogów.
Pierwszy tom „Białostockich Studiów Pedagogiczno-Muzycznych” zbliża Czytelnika do owej jeszcze w niedostatecznym stopniu zbadanej przestrzeni; zapoznaje z doświadczaniami wybitnych artystów i nauczycieli takich jak Wiktor Mierżanow czy Bronisława Kawalla; rzuca światło na niezwykle ważne problemy kształcenia muzyków.

Requiem w twórczości kompozytorów polskich

Requiem w twórczości kompozytorów polskich

Wioletta Miłkowska

Wydanie pierwsze
Format: B5
Ilość stron: 270
2008 r.
ISBN 978-83-61489-16-0
40 zł

Książka przedstawia bogactwo mszy żałobnych polskich twórców. Autorka analizuje na tle powszechnej i polskiej spuścizny muzycznej trzy msze żałobne powstałe w różnych epokach i ukazuje kontinuum twórczości w tym gatunku. Są to: Missa Requiem Damiana Stachowicza, Msza żałobna g-moll Stanisława Moniuszki oraz Missa brevis pro Defunctis Stanisława Moryty. Autorka ukazuje jak na przestrzeni wieków ulegały przemianom nurty artystyczne, zmieniała się filozofia i sytuacja społeczno-polityczna, a modlitwa pozostawała ta sama – wyrażana tylko innym językiem muzycznym.

Dodatkiem do książki jest płyta z nagranymi mszami żałobnymi, które zostały zanalizowane i omówione w publikacji.

Suity klawesynowe HWV 426-433 G. F. Handla

Suity klawesynowe HWV 426-433 G. F. Handla

Liliana Stawarz

Wydanie pierwsze

Format: B5
Ilość stron: 126
Warszawa 2007 r. ISBN 978-83-89444-70-7 nakład wyczerpany

Z recenzji wydawniczej Barbary Przybyszewskiej-Jarmińskiej:
„Tematem tej książki są Suity klawesynowe HWV 426-433 przedstawione na tle historycznym, w tym – z jednej strony – w kontekście repertuaru klawesynowego epoki, a z drugiej – doświadczeń Handla jako klawesynisty oraz związków jego twórczości klawesynowej z utworami należącymi to innych gatunków muzycznych. (…) Fakty i opinie (…) oraz podane w pracy informacje pochodzące z traktatów teoretyczno-muzycznych z XVI-XVIII wieku nie są jedynie popisem erudycyjnym. Zostały one wykorzystane jako podstawa, inspiracja lub wyjaśnienie rozwiązań, zaproponowanych w partiach poświęconych problemom wykonawczym. Praca Lilianny Stawarz to dokonanie ważne z punktu widzenia nauki”.

Dobrzyński, Moniuszko, Szymanowski Kwartety smyczkowe Zagadnienia wykonawcze

Dobrzyński, Moniuszko, Szymanowski Kwartety smyczkowe Zagadnienia wykonawcze

Włodzimierz Promiński

Wydanie pierwsze
Format: B5
Ilość stron: 134
Warszawa 2007 r. ISBN 978-83-89444-72-1 nakład wyczerpany
Arcycenna, a zarazem mozolna praca praca Włodzimierza Promińskiego, wypełnia niedostatek informacji o polskich kwartetach smyczkowych. Wspaniała encyklopedia osiągnięć kompozytorów polskich w muzyce kwartetowej, na tle literatury światowej, od czasów klasyków wiedeńskich, przez dzieła Bartoka i Szostakowicza, po dzieła najnowsze. Wybrane przez autora kwartety smyczkowe Dobrzyńskiego, Moniuszki i Szymanowskiego stanowią doskonały przykład pięknych stron polskiej muzyki kameralnej. Długoletnie doświadczenie Prymariusza cenionego KWARTETU CAMERATA pozwala nam zgłębić tajniki mrówczej pracy w kwartecie smyczkowym. Przykłady nutowe, wypunktowane z precyzją szwajcarskiego zegarka i wnikliwe instrukcje wykonawcze, są doskonałym przekazem bogatej wiedzy i ogromnego doświadczenia Autora i z pewnością będą służyć młodym pokoleniom kameralistów. Stefan Kamasa

Polska sonata skrzypcowa końca XIX wieku: pianistyczne zagadnienia w sonatach skrzypcowych Władysława Żeleńskiego i Zygmunta Noskowskiego / Katarzyna Makal-Żmuda.

Polska sonata skrzypcowa końca XIX wieku

Warszawa: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, cop. 2012.
Opis fiz. 147 s., il. (w tym kolor); 24 cm.

ISBN    978-83-67489-38-2
UKD    78.071.1(438)

Książka powstała jako efekt studiów nad interpretacją sonat skrzypcowych dwóch wybitnych kompozytorów polskich drugiej połowy XIX wieku – Władysława Żeleńskiego i Zygmunta Noskowskiego. Na podstawie dostępnych wydań utworów, skonfrontowanych z materiałami źródłowymi, autorka dokonuje analizy problemów pianistycznych oraz proponuje rozwiązania interpretacyjne wynikające z próby starannego odczytania zamysłów kompozytorskich. Dowodzi, że zawarte w sonatach bogactwo zagadnień wykonawczych w połączeniu ze zróżnicowaniem treści wyrazowych, czyni z nich utwory efektowne, a także niepospolite i ambitne.