Terminy zgłoszeń przedłużone do 7 czerwca 2019 – Konkurs Piosenki im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko „Piosenką zło zwyciężaj”

Szanowni Państwo,

UWAGA – TERMINY ZGŁOSZEŃ PRZEDŁUŻONE DO 7 CZERWCA 2019!!!

https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/68419,Konkurs-piosenki-Piosenka-zlo-zwyciezaj-im-blogoslawionego-ks-Jerzego-Popieluszk.html

Zapraszamy serdecznie do udziału w Konkursie Piosenki „Piosenką zło zwyciężaj” im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszko. W konkursie mogą brać udział: soliści, zespoły wokalno-instrumentalne oraz chóry reprezentujące: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, parafie, ośrodki kultury oraz inne instytucje.

Konkurs podzielony zostaje na pięć kategorii wiekowych:

I –  dzieci (do lat 9)
II –  dzieci (do lat 13)
III – młodzież ( 14 -19)
IV – starsza młodzież i dorośli – bez limitu wieku

W obrębie kategorii komisja konkursowa będzie oceniała oddzielnie solistów i zespoły wokalno-instrumentalne.

V – chóry

Do konkursu należy przygotować dwa utwory związane z postacią błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko. Mogą to być utwory innych wykonawców lub samodzielnie skomponowane (słowa lub/i muzyka).

Zgłoszenia należy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym oraz przesłać
w dowolnej formie (mailowo, drogą pocztową) na adres organizatora – Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1a, 15- 001 Białystok – z dopiskiem Konkurs Piosenki, „Piosenką zło zwyciężaj” im. Błogosławionego ks. Jerzego  Popiełuszko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2019 r.

Przesłuchania półfinałowe odbędą się 10 – 11 czerwca 2019 r. w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 79 A w Białymstoku, podczas których Komisja konkursowa wyłoni Finalistów, którzy wezmą udział w Gali Finałowej w dniu 14 września 2019 r. w Suchowoli.

Każdy uczestnik Konkursu zgłasza uprzednio swój udział na karcie zgłoszeniowej, którą po wypełnieniu i zeskanowaniu należy przesłać drogą mailową na adres mailowy adriana.plywaczewska@ipn.gov.pl Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem
tel. 85 6645771 – Urszula Gierasimiuk.

Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez opiekuna/rodzica uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem (w załączeniu regulamin oraz karta zgłoszenia).

Konkurs Piosenki „Piosenką zło zwyciężaj” im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko

Zapraszamy serdecznie do udziału w Konkursie „Piosenką zło zwyciężaj” im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko. Mogą w nim wziąć udział: soliści, zespoły wokalno-instrumentalne oraz chóry reprezentujące: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, parafie, ośrodki kultury oraz inne instytucje.

Konkurs podzielony został na pięć kategorii wiekowych:

I –  dzieci (do lat 9)

II –  dzieci (do lat 13)

III – młodzież ( 14 -19)

IV – starsza młodzież i dorośli (19-30)

W obrębie kategorii komisja konkursowa oceni oddzielnie solistów i zespoły wokalno- instrumentalne.

V – chóry

Do konkursu należy przygotować dwa utwory związane z postacią błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko. Mogą być to utwory innych wykonawców lub samodzielnie skomponowane (słowa lub/i muzyka).

Zgłoszenia należy dokonać na załączonym na stronie internetowej IPN Oddziału w Białymstoku formularzu zgłoszeniowym oraz przesłać w dowolnej formie (mailowo, drogą pocztową) na adres organizatora – Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1a, 15- 001 Białystok – z dopiskiem Konkurs Piosenki, „Piosenką zło zwyciężaj” im. Błogosławionego ks. Jerzego  Popiełuszko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2019 r.

Przesłuchania półfinałowe odbędą się w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 79 A w Białymstoku, podczas których Komisja konkursowa wyłoni Finalistów, którzy wezmą udział w Gali Finałowej w dniu 14 września 2019 r.w Suchowoli.

Każdy uczestnik Konkursu zgłasza uprzednio swój udział na karcie zgłoszeniowej, którą po wypełnieniu i zeskanowaniu należy przesłać drogą mailową na adres mailowy adriana.plywaczewska@ipn.gov.pl Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel. (85) 664 57 72 – Urszula Gierasimiuk.

Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez opiekuna/rodzica uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem (w załączeniu regulamin oraz karta zgłoszenia).

Więcej informacji na stronie białostockiego Oddziału IPN:  https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/68419,Konkurs-piosenki-Piosenka-zlo-zwyciezaj-im-blogoslawionego-ks-Jerzego-Popieluszk.html

Zaproszenie do udziału w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie

Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska
(Józef Reiss, 1946)
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie to nowa inicjatywa kulturalna, której celem będzie popularyzacja polskiej muzyki na świecie oraz utrwalanie w świadomości odbiorców znaczenia zarówno twórczości Stanisława Moniuszki, jak i wielu wybitnych polskich kompozytorów z XIX i XX w.

Misja i cele Konkursu
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie ma za zadanie promować tę część wielkiego dorobku muzyki polskiej XIX i XX wieku, która została zapomniana lub – z różnych powodów – jest mniej popularna w praktyce koncertowej. Konkurs ma przyczynić się do zaprezentowania szerokiej publiczności utworów na nowo odkrywanych, a także sprawić, aby owa niesłusznie zaniedbana spuścizna doczekała się należytego opracowania i nowych edycji. Nie mniej ważnym zadaniem Konkursu jest promowanie utalentowanych muzyków, którzy zdecydują się włączyć do swojego repertuaru mniej znane dzieła polskich kompozytorów. Celem konkursu jest również propagowanie wydarzeń artystycznych o zasięgu międzynarodowym, odbywających się w Polsce.

Podstawowe założenia
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie będzie organizowany w cyklu dwuletnim z przeznaczeniem dla różnych obsad wykonawczych.
Pierwsza edycja Konkursu odbędzie się w dwóch kategoriach – fortepian i zespoły kameralne. W Konkursie mogą uczestniczyć muzycy-instrumentaliści zgłaszający się indywidualnie oraz jako zespoły kameralne (od duetów po składy szesnastoosobowe). W Konkursie nie ma ograniczeń ze względu na wiek i obywatelstwo uczestników.
Uczestnicy I edycji Konkursu będą prezentować w Konkursie utwory 50 polskich kompozytorów, tworzących głównie w XIX i XX wieku.
Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach od 20 do 26 września 2019 roku w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim. Koncert Laureatów, połączony z ceremonią wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 27 września 2019 roku w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie i zostanie powtórzony 29 września 2019 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Zgłoszenia do Konkursu należy składać do 23 czerwca 2019 roku. Nie później niż miesiąc przed tym terminem zostaną zorganizowane eliminacje dla polskich uczestników Konkursu.
Jury Konkursu będzie składać się z wybitnych polskich i zagranicznych muzyków oraz postaci życia muzycznego. Odrębnie w obu kategoriach Konkursu zostaną przyznane trzy nagrody główne: I nagroda – 20 000 EUR, II nagroda – 10 000 EUR, III nagroda – 5 000 EUR oraz trzy równorzędne wyróżnienia po 1500 EUR. Ponadto przyznane zostaną nagrody specjalne, indywidualne i inne nagrody pozaregulaminowe.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Muzyki i Tańca i współorganizowany przez Filharmonię Podkarpacką im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Regulamin, ramowy harmonogram konkursu, formularze aplikacyjne, informacje o repertuarze, kompozytorach i materiałach nutowych oraz wszystkie aktualności dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie www.konkursmuzykipolskiej.pl