II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wyzwania Współczesniej Edukacji Muzycznej

ZAKŁAD EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ UMFC
zaprasza do udziału
w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI MUZYCZNEJ

Afisz

Debata odbędzie się w Białymstoku w dniach 18-19 kwietnia 2016 roku.
Celem konferencji jest diagnoza sytuacji edukacji muzycznej w warunkach dynamicznej zmiany świata i wskazanie dróg rozwoju kształcenia muzycznego w kontekście świadomego i twórczego zgłębiania dóbr kultury muzycznej. Współczesny świat generuje nieznane wcześniej problemy, które tworzą skomplikowane konteksty działania szkolnictwa ogólnokształcącego i muzycznego. Zmieniająca się rzeczywistość w niezwykle trudnej sytuacji stawia wychowanie estetyczne dzieci i młodzieży, które niejednokrotnie w opozycji do obecnych trendów kulturowych wymaga zastosowania zindywidualizowanych i innowacyjnych praktyk edukacyjnych. W tych warunkach wizja nauczyciela, dyrygenta, animatora staje się kluczowa dla kształcenia przyszłych pokoleń młodych adeptów sztuki. Mając na względzie wyzwania współczesnej pedagogiki muzycznej w obliczu dokonujących się zmian w świecie zamierzamy skoncentrować uwagę na następujących zagadnieniach:

  • edukacja muzyczna jako przyszłość wychowania estetycznego dzieci i młodzieży
  • problemy kształcenia profesjonalnej kadry muzycznej
  • problematyka reformy szkolnictwa muzycznego
  • współczesne badania dotyczące edukacji muzycznej
  • preferencje i zainteresowania muzyczne dzieci i młodzieży rola muzycznych zajęć pozalekcyjnych w rozwoju muzycznym dzieci i młodzieży.

Planowany jest udział przedstawiciela Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, przy ul. Kawaleryjskiej 5. Przewidujemy możliwość debaty w sesji plenarnej, bądź w sekcjach tematycznych.

Prosimy o przesłanie tematu wystąpienia wraz z abstraktem w terminie do 15 marca 2016r. na adres e-mail: zea@chopin.man.bialystok.pl.
Możliwy jest też kontakt telefoniczny: (85) 742 15 07 lub 692424188
Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. W ramach tej opłaty organizatorzy gwarantują: materiały konferencyjne, obiad i uroczystą kolację, (noclegi we własnym zakresie, oferujemy pomoc w rezerwacji hotelu). Po pozytywnym zrecenzowaniu tekstu wystąpienia będzie możliwość jego wydania na warunkach określonych przez wydawnictwo.

Opłatę uczestnictwa należy przesłać najpóźniej do dnia 27 marca 2016 roku na konto bankowe:
72 1750 0009 0000 0000 1333 6202
z dopiskiem
„ZEA – konferencja”.

Komitet Naukowy:
ad. dr hab. Anna Olszewska – przewodnicząca
prof. dr hab. Bożenna Sawicka
prof. dr hab. Elwira J. Kryńska

Komitet Organizacyjny:
ad. dr Maria E. Twarowska
dr Anna Stankiewicz
st. wykł. Małgorzata Drewnowska
st. wykł. Renata Paciukiewicz

Karta zgłoszenia – konferencja ZEA

Program

Skład do koncertu symfonicznego w dniu 12 kwietnia 2016

Skrzypce I:
Justyna Tomasiak – koncertmistrz
Szymon Kałużny
Zbigniew Piotrowski
Marta Patrykus
Mariusz Toczyski
Marharyta Sinchuk
Hanna Pawlicka
Monika Szuchalska

Skrzypce II:
Magdalena Górska – lider
Bartłomiej Majewski
Maciej Mancewicz
Joanna Maliszewska
Melania Bielska
Alicja Zaworska
Natalia Żebrowska
Krzysztof Kuk

Altówki:
Barbara Bamberska– lider
Maria Wierzbicka
Martyna Nowicka
Yauheni Barkou
Martyna Zych

Wiolonczele:
Katarzyna Mońko – lider
Piotr Wolanin
Valeryja Mikelis

Kontrabasy:
Paweł Kielak – lider
Elżbieta Hasińska
Mateusz Waraksa
Patrycja Pawełczyk
Luiza Kaliszewska
Katarzyna Żukowska

Flety:
Paganini: Anna Wiosna, Jolanta Jagłowska
Weber: Renata Kaczyńska, Katarzyna Drzewicka
Bruch: Jolanta Jagłowska, Adrianna Zielińska
Saint-Seans: Jolanta Jagłowska, Adrianna Zielińska
Gerschwin: Anna Wiosna, Jolanta Jagłowska

Oboje:
Paganini: Joanna Krejzler, Amelia Skibińska
Weber: Emilia Małkowska, Joanna Krejzler
Bruch: Joanna Krejzler, Amelia Skibińska
Saint-Seans: Joanna Krejzler, Amelia Skibińska
Gerschwin: Emilia Małkowska, Amelia Skibińska

Rożek angielski:
Joanna Krerjzler

Klarnety:
Paganini: Mateusz Kurkowski, Dominik Przystępski
Bruch: Dominik Przystępski, Mateusz Kurkowski
Saint-Seans: Marlena Ostrowska, Ewa Grad
Gerschwin: Joanna Jurczuk, Dominik Przystępski

Klarnet basowy:
Mateusz Kurkowski

Saksofony:
Maria Kowalewska,
Justyna Kopczyńska, Rafał Wróblewski

Fagoty:
Paganini: Aleksandra Lech, Katarzyna Jurczak
Weber: Katarzyna Doms, Katarzyna Jurczak
Bruch: Aleksandra Lech, Katarzyna Jurczak
Saint-Seans: Aleksandra Lech, Katarzyna Jurczak
Gerschwin: Katarzyna Doms, Aleksandra Lech

Trąbki:
Paganini: Bernard Niezgoda, Joanna Skiba
Weber: Bernard Niezgoda, Cezary Witkowski
Bruch: Cezary Witkowski, Ewa Omielan
Gerschwin: Artur Tokarczyk, Bernard Niezgoda

Waltornie:
Bartosz Duchnowski, Adam Fiedoruk,
Karol Ołdakowski (gościnnie),
Jakub Czekała (gościnnie)

Puzony:
Przemysław Witkowski,
Rafał Połczyński, Ewa Żurakowska

Tuba:
Adam Stasiewicz

Perkusja:
Mariusz Łepkowski, Ewa Szubzda,
Urszula Murawko, Anna Baranowska

Harfa:
Sandra Kopijkowska

Kandydaci na Prorektorów

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że na stanowiska prorektorów zgłoszeni zostali przez Rektora-elekta następujący kandydaci:

prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
prof. UMFC dr hab. Paweł Gusnar
ad. dr hab. Aleksander Kościów – kandydat na prorektora ds. studenckich

Wybory

Zebranie przedstawicieli studentów i doktorantów
w Uczelnianym Kolegium Elektorów

zwołane w celu głosowania w sprawie akceptacji kandydatury na prorektora ds. studenckich odbędzie się w dniu 4 kwietnia (poniedziałek) o godz. 12, w nowej sali Senatu

Wybory

Wybory PROREKTORÓW

Spotkanie kandydatów na prorektorów ze społecznością akademicką odbędzie się w dniu 5 kwietnia (wtorek) o godz. 14, w Audytorium im. Szymanowskiego

Zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów w celu wyboru prorektorów odbędzie się w dniu 7 kwietnia (czwartek) o godz. 12 w Sali Koncertowej

Konferencja Naukowo-Artystyczna UMFC

Konferencja_naukowo-artystyczna_w_UMFC

Sylwetki prelegentów

Vaclovas Augustinas
Uznany kompozytor i dyrygent, wieloletni członek legendarnej litewskiej grupy rockowej „Antis”. Od roku 1992 jest kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru „Jauna muzika” – laureata kilkunastu konkursów europejskich. Zasłynął na świecie jako autor wielu efektownych i chętnie wykonywanych utworów chóralnych. Na konferencji zaprezentuje autorskie wizje swoich popularnych dzieł: „Tykus tykus”, „Cantate Domino” oraz specjalnie skomponowanego dla ChAPW „Great art Thou…”.

Håkon Matti Skrede
Dyrygent i założyciel wielu norweskich chórów. Zyskał wykształcenie jako skrzypek i śpiewak w Gierg Academy w Bergen. Chórmistrzowskie doświadczenie zdobywał m.in. Drakensberg Boys’ Choir w RPA oraz na licznych kurach prowadzonych przez takie sławy Paul Hiller, czy Kiri Te Kanawa. Obecnie szefuje „Bergen Nasjonale Opera and Bergen Philharmonic Choir” oraz chórowi „Collegiûm Mûsicûm”. Na konferencji przedstawi mi. in. koncepcję interpretacyjną „Ergebung” Hugo Wolfa oraz utworów rodzimych kompozytorów.

Ai Hooi Lim
Dobrze rozpoznawana jako dyrygent i nauczyciel w Singapurze, laureatka wielu (w tym europejskich) konkursów chóralnych. Wyznaję filozofię, iż do muzyki najbardziej zbliża szczerość, miłości i doskonałość. Prowadzi ONE Chamber Choir, który założyła. Jest dyrektorem artystycznym Singapore International Choral Festival. Przygotowuje m. in. się do poprowadzenia próby utworu azjatyckiego z polskim zespołem.

dr Ewa Wilczyńska
Pedagog UMFC w Warszawie, prowadzi zajęcia z kształcenia słuchu. Słynie ze szczególnie wrażliwego słuchu muzycznego. Pracuje jako etatowy korepetytor – akompaniator w Chórze Filharmonii Narodowej. Posiada bogate doświadczenie jako chórzystka.

Chór Tibi Domine działający przy Parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie powstał w 2011 roku. Zespół tworzą studenci i absolwenci Politechniki Warszawskiej, a także pasjonaci śpiewu chóralnego z innych uczelni. Chór wykonuje religijny repertuar a cappella, głównie z okresu renesansu i współczesności, uczestniczy w mszach świętych w rodzimej parafii. Bardzo aktywnie pracuje nad doskonaleniem techniki wykonawczej. Ostatnim osiągnięciem Chóru jest zdobycie srebrnego dyplomu na VI Ogólnopolskim Konkursie „Ars Liturgica” w Gnieźnie.
Dyrygentami zespołu są Justyna Pakulak i Dariusz Zimnicki.

Plan prób 12 kwietnia 2016

Dyplomanci ZSM z ORKIESTRĄ SYMFONICZNĄ (Koncert w dniu 12.04.2016 r.)
Kazimierz Dąbrowski – dyrygent

W programie:
Adam Szymański – wiolonczela M.Bruch – Kol Nidrei
Jakub Chomiczewski – klarnet C.M.Weber – I Koncert f-moll cz. III
Monika Krysztopa – skrzypce M.Karłowicz – Koncert A-dur cz. II i III
Sergiusz Romaniuk – waltornia (Filia) C.Saint-Saëns – Morceau de Concert op.94 cz. I
Zuzanna Lipska – perkusja Ottmar Gerster – Capricietto na kotły
Katarzyna Dakowicz – fortepian G.Gershwin – Błękitna rapsodia

PLAN PRÓB
4.04.2016, poniedziałek,10:00-13:00 – DĘTE, 16:00-20:00 – SMYCZKI, Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5
5.04.2016, wtorek, PRÓBY SEKCYJNE do ustalenia przez liderów grup z pedagogami studiów orkiestrowych
6.04.2016, środa, 9:00-13:00, Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5
7.04.2016, czwartek, 9:00-13:00, 16:30-20:30, Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5
8.04.2016, piątek, 9:00-13:00, Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5
9.04.2016, sobota, 10:00-13:00, Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5
11.04.2016, poniedziałek, 9:00-13:00, Sala Koncertowa, ul. Podleśna 2
12.04.2016, wtorek, 14:00-16:00 – próba generalna, Sala Koncertowa, ul. Podleśna 2

Życzenia

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy Państwu serdeczne życzenia.
By Święta te były pełne spokoju i radości.
Życzymy dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie oraz optymizmu, energii i nadziei na lepszą przyszłość.

 

Rektor prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak
Dziekan prof. zw. dr hab. Bożenna Sawicka