Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna

mozart_afisz

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w dniach 8-9 maja b.r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna w 260. rocznicę urodzin kompozytora „Opera Mozarta – Geniusz Syntezy Sztuk” organizowana przez Zakład Wokalistyki Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Swoje wykłady wygłoszą wybitni specjaliści – muzycy, aktorzy, reżyserzy. Wśród nich: prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek (UAM w Poznaniu), prof. dr hab. Marek Toporowski (AM w Katowicach), prof. dr Ryszard Peryt (AT w Warszawie), ad. dr hab. Anna Moniuszko (UMFC Wydział w Białymstoku), ad. dr Paweł Chomczyk (UMFC Wydział w Białymstoku), Agnieszka Kurowska-Janecka (UMFC).

W ramach Konferencji odbędą się dwa koncerty:

 • Recital Wokalny, podczas którego zabrzmią pieśni i arie z mozartowskich oper. Wykonawcy: ad. dr Marta Wróblewska (sopran), Małgorzata Trojanowska (sopran), st. wykł. dr Urszula Iżbicka (fortepian), Marta Antkowiak (fortepian). 8 maja 2016 r. godz. 18:00 Sala Audytoryjna UMFC
 • W. A. Mozart – „Cosi fan tutte”

Wykonawcy: studenci i wykładowcy białostockiego Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego UMFC. 9 maja 2016 r. godz. 19:00 Pałac Branickich

Serdecznie zapraszam.

ad. dr Marta Wróblewska, kierownik naukowy konferencji

Seminarium edytorstwa muzycznego NIFC PWM

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Polskie Wydawnictwo Muzyczne zapraszają na seminarium z zakresu edytorstwa muzycznego, które odbędzie się w Radziejowicach w dniach 3–7 lipca (część teoretyczna) i 11–15 września (część praktyczna) 2016 r. Wśród wykładowców będą wybitni edytorzy, redaktorzy i wydawcy muzyczni. Uczestnikami mogą zostać studenci studiów magisterskich, absolwenci (w tym również doktoranci) zainteresowani edytorstwem muzycznym i przygotowani zawodowo w dziedzinie muzyki.

Zgłoszenia można nadsyłać do 20 maja, na adres edytorstwo@nifc.pl (temat „Edytorstwo muzyczne”). Wśród wymaganych dokumentów powinny się znaleźć:

 • rekomendacja pracownika naukowego,
 • krótkie CV z podaniem podstawowych danych kontaktowych osoby zgłaszanej,
 • list motywacyjny osoby zgłaszanej.

Powyższe dokumenty posłużą do selekcji kandydatów w przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 25 maja 2016 r. na stronie Instytutu www.edytorstwo.nifc.pl oraz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego www.pwm.com.pl

Organizatorzy zapewniają:

 • wstęp na wszystkie zajęcia,
 • zakwaterowanie na czas trwania seminarium,
 • wyżywienie na czas seminarium,
 • publikacje NIFC oraz PWM dotyczące tematyki seminarium,
 • zaświadczenie o udziale w seminarium wraz ze szczegółowym wykazem liczby godzin.

Koszt uczestnictwa w seminarium to 200 zł płatny przelewem do dnia 15 czerwca 2016 r. Więcej szczegółów będzie dostępnych wkrótce na stronie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina www.edytorstwo.nifc.pl oraz na stronie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego www.pwm.com.pl.

Harmonogram wizytacji Zespołu Polskiej Komisji Akredytacyjnej

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY
W BIAŁYMSTOKU

 

25.04

09.00 – spotkanie z Władzami Uczelni i Wydziału

09.30 (9.45) – spotkanie z Władzami Wydziału a także zespołem redagującym Raport Samooceny

10.30 – spotkanie/a ze studentami, Samorządem Studenckim, organizacjami studenckimi,

HOSPITACJE ZAJĘĆ, WIZYTACJA BAZY DYDAKTYCZNEJ, ANALIZA DOKUMENTACJI ORAZ WYBRANYCH LOSOWO PISEMNYCH PRAC DYPLOMOWYCH (szczegółowy harmonogram do ustalenia w pierwszym dniu wizytacji)


26.04

10.30 spotkanie Zespołu Oceniającego z nauczycielami akademickimi

HOSPITACJE

ok. 13.30 – spotkanie podsumowujące z Władzami Uczelni I Wydziału (preferowana pora południowa)


25-26.04

– indywidualną praca ekspertów w tym hospitacje zajęć oraz analiza pisemnych prac dyplomowych a także dokumentacji

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wyzwania Współczesniej Edukacji Muzycznej

ZAKŁAD EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ UMFC
zaprasza do udziału
w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI MUZYCZNEJ

Afisz

Debata odbędzie się w Białymstoku w dniach 18-19 kwietnia 2016 roku.
Celem konferencji jest diagnoza sytuacji edukacji muzycznej w warunkach dynamicznej zmiany świata i wskazanie dróg rozwoju kształcenia muzycznego w kontekście świadomego i twórczego zgłębiania dóbr kultury muzycznej. Współczesny świat generuje nieznane wcześniej problemy, które tworzą skomplikowane konteksty działania szkolnictwa ogólnokształcącego i muzycznego. Zmieniająca się rzeczywistość w niezwykle trudnej sytuacji stawia wychowanie estetyczne dzieci i młodzieży, które niejednokrotnie w opozycji do obecnych trendów kulturowych wymaga zastosowania zindywidualizowanych i innowacyjnych praktyk edukacyjnych. W tych warunkach wizja nauczyciela, dyrygenta, animatora staje się kluczowa dla kształcenia przyszłych pokoleń młodych adeptów sztuki. Mając na względzie wyzwania współczesnej pedagogiki muzycznej w obliczu dokonujących się zmian w świecie zamierzamy skoncentrować uwagę na następujących zagadnieniach:

 • edukacja muzyczna jako przyszłość wychowania estetycznego dzieci i młodzieży
 • problemy kształcenia profesjonalnej kadry muzycznej
 • problematyka reformy szkolnictwa muzycznego
 • współczesne badania dotyczące edukacji muzycznej
 • preferencje i zainteresowania muzyczne dzieci i młodzieży rola muzycznych zajęć pozalekcyjnych w rozwoju muzycznym dzieci i młodzieży.

Planowany jest udział przedstawiciela Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, przy ul. Kawaleryjskiej 5. Przewidujemy możliwość debaty w sesji plenarnej, bądź w sekcjach tematycznych.

Prosimy o przesłanie tematu wystąpienia wraz z abstraktem w terminie do 15 marca 2016r. na adres e-mail: zea@chopin.man.bialystok.pl.
Możliwy jest też kontakt telefoniczny: (85) 742 15 07 lub 692424188
Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. W ramach tej opłaty organizatorzy gwarantują: materiały konferencyjne, obiad i uroczystą kolację, (noclegi we własnym zakresie, oferujemy pomoc w rezerwacji hotelu). Po pozytywnym zrecenzowaniu tekstu wystąpienia będzie możliwość jego wydania na warunkach określonych przez wydawnictwo.

Opłatę uczestnictwa należy przesłać najpóźniej do dnia 27 marca 2016 roku na konto bankowe:
72 1750 0009 0000 0000 1333 6202
z dopiskiem
„ZEA – konferencja”.

Komitet Naukowy:
ad. dr hab. Anna Olszewska – przewodnicząca
prof. dr hab. Bożenna Sawicka
prof. dr hab. Elwira J. Kryńska

Komitet Organizacyjny:
ad. dr Maria E. Twarowska
dr Anna Stankiewicz
st. wykł. Małgorzata Drewnowska
st. wykł. Renata Paciukiewicz

Karta zgłoszenia – konferencja ZEA

Program

Skład do koncertu symfonicznego w dniu 12 kwietnia 2016

Skrzypce I:
Justyna Tomasiak – koncertmistrz
Szymon Kałużny
Zbigniew Piotrowski
Marta Patrykus
Mariusz Toczyski
Marharyta Sinchuk
Hanna Pawlicka
Monika Szuchalska

Skrzypce II:
Magdalena Górska – lider
Bartłomiej Majewski
Maciej Mancewicz
Joanna Maliszewska
Melania Bielska
Alicja Zaworska
Natalia Żebrowska
Krzysztof Kuk

Altówki:
Barbara Bamberska– lider
Maria Wierzbicka
Martyna Nowicka
Yauheni Barkou
Martyna Zych

Wiolonczele:
Katarzyna Mońko – lider
Piotr Wolanin
Valeryja Mikelis

Kontrabasy:
Paweł Kielak – lider
Elżbieta Hasińska
Mateusz Waraksa
Patrycja Pawełczyk
Luiza Kaliszewska
Katarzyna Żukowska

Flety:
Paganini: Anna Wiosna, Jolanta Jagłowska
Weber: Renata Kaczyńska, Katarzyna Drzewicka
Bruch: Jolanta Jagłowska, Adrianna Zielińska
Saint-Seans: Jolanta Jagłowska, Adrianna Zielińska
Gerschwin: Anna Wiosna, Jolanta Jagłowska

Oboje:
Paganini: Joanna Krejzler, Amelia Skibińska
Weber: Emilia Małkowska, Joanna Krejzler
Bruch: Joanna Krejzler, Amelia Skibińska
Saint-Seans: Joanna Krejzler, Amelia Skibińska
Gerschwin: Emilia Małkowska, Amelia Skibińska

Rożek angielski:
Joanna Krerjzler

Klarnety:
Paganini: Mateusz Kurkowski, Dominik Przystępski
Bruch: Dominik Przystępski, Mateusz Kurkowski
Saint-Seans: Marlena Ostrowska, Ewa Grad
Gerschwin: Joanna Jurczuk, Dominik Przystępski

Klarnet basowy:
Mateusz Kurkowski

Saksofony:
Maria Kowalewska,
Justyna Kopczyńska, Rafał Wróblewski

Fagoty:
Paganini: Aleksandra Lech, Katarzyna Jurczak
Weber: Katarzyna Doms, Katarzyna Jurczak
Bruch: Aleksandra Lech, Katarzyna Jurczak
Saint-Seans: Aleksandra Lech, Katarzyna Jurczak
Gerschwin: Katarzyna Doms, Aleksandra Lech

Trąbki:
Paganini: Bernard Niezgoda, Joanna Skiba
Weber: Bernard Niezgoda, Cezary Witkowski
Bruch: Cezary Witkowski, Ewa Omielan
Gerschwin: Artur Tokarczyk, Bernard Niezgoda

Waltornie:
Bartosz Duchnowski, Adam Fiedoruk,
Karol Ołdakowski (gościnnie),
Jakub Czekała (gościnnie)

Puzony:
Przemysław Witkowski,
Rafał Połczyński, Ewa Żurakowska

Tuba:
Adam Stasiewicz

Perkusja:
Mariusz Łepkowski, Ewa Szubzda,
Urszula Murawko, Anna Baranowska

Harfa:
Sandra Kopijkowska

Rada Wydziału

Rada Wydziału odbędzie się 12 kwietnia 2016r., wtorek, godz.15:00, sala kameralna (25).

Kandydaci na Prorektorów

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że na stanowiska prorektorów zgłoszeni zostali przez Rektora-elekta następujący kandydaci:

prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
prof. UMFC dr hab. Paweł Gusnar
ad. dr hab. Aleksander Kościów – kandydat na prorektora ds. studenckich