Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne

dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia oraz nowych studentów studiów drugiego stopnia odbędzie się w Sali Audytoryjnej w budynku „B”

10 października br. (poniedziałek)

w godz. 8.00 – 9.30.

Obecność obowiązkowa!

Wpłaty za indeks i legitymację

Uwaga!

Studenci I roku studiów pierwszego stopnia oraz studenci studiów drugiego stopnia, którzy rozpoczynają studia na naszym Wydziale

Opłaty za dokumenty w roku akademickim 2016/2017 wynoszą:

  • indeks – 4,- zł

  • elektroniczna legitymacja studencka – 17,- zł.

  • identyfikator – 10,- zł

Kwotę w wys. 31,- zł należy wpłacić na konto Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina:

Raiffeisen Bank Polska S.A.

72 1750 0009 0000 0000 1333 6202

z dopiskiem opłata za indeks, legitymację studencką i identyfikator”.

W tytule przelewu należy koniecznie podać imię i nazwisko studenta,

za którego dokonywana jest wpłata.

Dowód wpłaty proszę przedłożyć w Dziekanacie

* * *

Studenci I roku studiów drugiego stopnia, którzy kontynuują studia na naszym Wydziale

Opłaty za dokumenty w roku akademickim 2016/2017 wynoszą:

  • indeks – 4,- zł

  • identyfikator – 10,- zł

Kwotę w wys. 14,- zł należy wpłacić na konto Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina:

Raiffeisen Bank Polska S.A.

72 1750 0009 0000 0000 1333 6202

z dopiskiem opłata za indeks i identyfikator”.

W tytule przelewu należy koniecznie podać imię i nazwisko studenta, za którego dokonywana jest wpłata.

Dowód wpłaty proszę przedłożyć w Dziekanacie

Spotkanie studentów

DNIA 05 PAŹDZIERNIKA BR. (ŚRODA) O GODZ. 11.30 W SALI KONCERTOWEJ (NR 31) ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE WSZYSTKICH STUDENTÓWDZIEKANEMPRODZIEKANAMI WYDZIAŁU INSTRUMENTALNO- -PEDAGOGICZNEGO W BIAŁYSTOKU.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Ogłoszenie

Uwaga I rok – studia licencjackie – Lektorat języka angielskiego.

Studenci proszeni są o zgłoszenie się na obowiązkowy „Placement Test” do sali 24 w następujących terminach: poniedziałek 3 października godz 9.35 lub 13.00, wtorek 4 października godz. 13.00 lub czwartek 6 października godz 8.00 ( termin ostateczny).

OGŁOSZENIE o parkowaniu 2016

OGŁOSZENIE

Od dnia 1 października 2016 wjazd na teren posesji uczelni i możliwość parkowania będą możliwe dla osób posiadających piloty, umożliwiające otwieranie szlabanów wjazdowych. Roczna opłata za korzystanie z uczelnianego parkingu wynosi 40 zł. Kaucja za użyczenie pilota wynosi 50 zł.

O korzystanie z parkingu mogą ubiegać się pedagodzy, pracownicy pozadydaktyczni, studenci i rodzice lub opiekunowie dzieci przedszkola. Wydanie pilota nastąpi na podstawie wniosku i po uiszczeniu wymaganych opłat. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wydziału lub na portierni.

Osoby posiadające już piloty roczne opłaty za korzystanie z parkingu mogą uiścić do dnia 29 października 2016 r.

Wniosek o wydanie pilota 2016