Nagroda

Pani dr hab. Anna Olszewska, prof UMFC – laureatką XX Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon 2018/2019.

Gratulujemy!

DOSTĘPY TESTOWE DO BAZ PEŁNOTEKSTOWYCH

Informujemy, że uruchomiony został dostęp testowy do następujących baz pełnotekstowych:

1.Pełna kolekcja czasopism na platformie JSTOR (test trwa do 4 października 2019);

2.Kolekcja HSS (Humanities, Social Science) na platformie Cambridge Core – plik excel z wyszczególnionymi tytułami dostępnych czasopism oraz wyróżnionymi tytułami czasopism muzycznych znajdujących się w kolekcji (test trwa do 3 listopada 2019).

Dostęp do baz jest możliwy bez logowania z komputerów podłączonych do sieci UMFC.

Zachęcamy do korzystania!