Biblioteka ogłoszenie

Drodzy czytelnicy Biblioteki UMFC Filia w Białymstoku

Od początku maja  jest   dostęp do nowej bazy – tym razem będzie to Ibuk Libra, czyli czytelnia online książek naukowych. W ramach zakupionego przez nas pakietu mamy dostęp do 82 publikacji kupionych oraz 184 darmowych. Dostęp do książek będzie możliwy na stronie http://libra.ibuk.pl.

Korzystanie spoza sieci uczelni: Jednocześnie każdą z publikacji może czytać 5 użytkowników.

 Proszę o meila na pocztę: biblioteka@chopin.mam.bialystok.pl w celu uzyskania bliższych informacji oraz uzyskaniu indywidualnego kodu PIN.

Lista UMFC – Publikacje darmowe

Lista UMFC – Publikacje kupione

Biblioteka UMFC Filia W Białymstoku

Terminy zwrotu przypadające na okres zamknięcia biblioteki zostaną automatycznie wydłużone.

Kontakt z Biblioteką: biblioteka@chopin.man.bialystok.pl

Zachęcamy do korzystania z zasobów online. Informacje o danych dostępowych do licencjonowanych baz danych Alexander Street – Classical Scores LibraryGrove Music Online oraz Naxos Music Library, a także czasopism Wychowanie Muzyczne (CZASOPISMA I KSIĄŻKI PDF z zakresu edukacji, wychowania muzycznego) oraz Medical Problems of Performing Artists można otrzymać wysyłając e-mail na wyżej wymieniony adres poczty elektronicznej.  Meile proszę wysyłać tylko z domeny @chopin.edu.pl. Zdalny dostęp do baz jest możliwy jedynie dla pracowników UMFC oraz studentów i uczestników innych form kształcenia w UMFC.

Ogłoszenie

W dniu 20.03.2020 r. (piątek) kontakt z Dziekanatem Wydziału będzie możliwy tylko drogą elektroniczną. W sprawach pilnych prosimy dzwonić na nr kom. 696 006 689.

Zarządzenia i komunikaty w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności UMFC

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UMFC w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności UMFC.

W związku z sytuacją narastającego zagrożenia epidemiologicznego informujemy jednocześnie, że do dn. 25 marca 2020 r.:

  1. Odwołuje się wszystkie zajęcia dla studentów, doktorantów oraz uczestników innych form kształcenia prowadzonych przez UMFC, którym zaleca się kwarantannę w miejscu zamieszkania.
  2. UMFC podejmie wszelkie działania niezbędne dla umożliwienia studentom realizacji programu w zakresie przedmiotów, o których mowa ust. 1 oraz ich zaliczenia.
  3. Legitymacje studenckie będą miały przedłużaną ważność po podjęciu przez UMFC standardowego trybu funkcjonowania lub w trybie przewidzianym na czas odwołania zajęć przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ponadto, do 14 kwietnia 2020 r.:

  1. Odwołuje się wszystkie koncerty z udziałem publiczności na terenie UMFC w Warszawie i w Białymstoku.
  2. Zawiesza się podróże służbowe zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów UMFC.
  3. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich oraz wprowadza się zakaz odwiedzin w domach studenckim gości z zewnątrz.

Wszystkich pedagogów, pracowników, doktorantów i studentów uprasza się o odebranie rzeczy z Uczelni w dniu dzisiejszym (11.03.2020 r.) lub, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na portierni, do 13.03.2020 r. (piątek). Od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) dostęp do gmachu Uczelni możliwy będzie wyłącznie dla pracowników administracji zgodnie z harmonogramem oraz w zakresie uzgodnionym z ich przełożonymi.

Jednocześnie zaleca się wszystkim pedagogom, doktorantom i studentom pozostanie w miejscu zamieszkania w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Bardzo prosimy o odpowiedzialne odniesienie się do powyższych zaleceń, jak również śledzenie bieżących komunikatów pojawiających się na stronie internetowej Uczelni oraz stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Ze względu na dynamiczny rozwoju sytuacji rekomendujemy śledzenie:

Koncert Dyplomantów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku

Koncert biletowany – bilety do nabycia w kasie OiFP przy ul Odeskiej 1 lub na godzinę przed koncertem w kasie dawnej Filharmonii przy ul. Podleśnej 2

Wykonawcy:
Orkiestra Symfoniczna Opery i Filharmonii Podlaskiej
Piotr Wacławik – dyrygent
Magdalena Abłażewicz – sopran
Krzysztof Kuk – kontrabas
Paulina Zielińska – flet

W programie koncertu:

Bedřich Smetana – Wełtawa
Zygmunt Noskowski – Poemat symfoniczny „Step” op. 66
Johaness Brahms – Uwertura akademicka e-moll op. 80
Jules Massenet – Medytacja
Luigi Arditi – Il bacio
Carl Reinecke – Ballade op. 288
Emmerich Kálmán – Aria Sylvi „Czardasz, czardasz..” z opery Księżniczka Czardasza