PLAN PRÓB

PLAN PRÓB TUTTI ORKIESTRY SYMFONICZNEJ UMFC FILII W BIAŁYMSTOKU do koncertu (bez udziału publiczności) w dniu 15.01.2021

11.01.2021poniedziałek 9:00-13:00, 17:00-21:00 Sala Koncertowa , ul. Podleśna 2

12.01.2021wtorek 9:00-13:00, 17:00-21:00 Sala Koncertowa, ul. Podleśna 2

13.01.2021środa 9:00-13:00, 17:00-21:00 Sala Koncertowa, ul. Podleśna 2

14.01.2021czwartek 9:00-13:00, 17:00-21:00, Sala Koncertowa, ul. Podleśna 2

15.01.2021, piątek 9:00-13:00 – próba generalna, 19:00 KONCERT, Sala Koncertowa, ul. Podleśna 2 

Wybory

Warszawa dn. 13 XII 2020

Na podstawie ZARZĄDZENIA Rektora UMFC NR 78 /2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie wyborów przedstawiciela pracowników zatrudnionych w UMFC w Warszawie, oraz przedstawiciela pracowników zatrudnionych w UMFC Filii w Białymstoku w Komisji do spraw mobbingu i dyskryminacji działającej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina
oraz na podstawie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej przyjętej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie
informuję, że:

1. dn. 23 XII 2020 roku w UMFC Filii w Białymstoku w godz. 9.00 – 13.00 będą przeprowadzone wybory przedstawiciela pracowników zatrudnionych na UMFC Filii w Białymstoku (dalej zwanego Mężem zaufania ) w Komisji do spraw mobbingu i dyskryminacji działającej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Wybory będą przeprowadzone w sposób umożliwiający zdalne i tajne głosowanie przez uprawnione osoby z wykorzystaniem systemu USOS.

2. Kandydaci na Męża zaufania z Białegostoku w Komisji do spraw mobbingu i dyskryminacji działającej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina mogą być zgłaszani w dniach od 14 – 18 grudnia 2020 roku, do godziny 15.00 w UMFC Filii w Białymstoku w Biurze Koncertowym u p. Małgorzaty Bielickiej.

3. Kandydata do pełnienia funkcji Męża zaufania w Komisji może zgłosić grupa pracowników licząca co najmniej 5 osób.

4. Pracownikiem w rozumieniu powyższych przepisów jest osoba zatrudniona w Uniwersytecie na podstawie stosunku pracy bez względu na podstawę zatrudnienia (umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór)

5. Kandydatem do pełnienia funkcji Męża zaufania może być osoba:

a) zatrudniona w UMFC na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub osoba, której okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kończy się co najmniej w terminie 3 lat od momentu powołania jej do Komisji,

b) w stosunku, do której nie jest i nie było prowadzone postępowanie o dopuszczenie się mobbingu lub dyskryminacji

dr hab. Mariusz Ciołko

Przewodniczący Komisji Wyborczej do organizacji i przeprowadzenia wyborów Męża zaufania z Białymstoku

SKŁAD I PLAN PRÓB do koncertu na stronę 30.10.2020

Krzysztof Kozakiewicz – dyrygent

Haydn – Symfonia nr 88

skrzypce I
1. Czepiel Eliza
2. Laskowska Agata Patrycja
3. Borowski Dawid
4. Garus Katarzyna Anna
5. Chikha Alia

skrzypce II
6. Gurne Marianna
7. Korzycka Gabriela
8. Nicolau-Kukliński Julian
9. Paszkiewicz Alicja Anna
10. Antonik Agata Pia
11. Łychowid Jakub Michał

altówki
12. Wagner-Kustra Katarzyna
13. Ostasz Aleksandra
14. Rudnicka Natalia

wiolonczele
15. Natalia Falkowska
16. Natalia Sidz

kontrabasy
17. Lisowski Szymon
18. Partyka Jakub Wiktor

Flet
19. Daszkowska Maria

Oboje
20. Kosielińska Izabela
21. Smolińska Patrycja

Fagoty
22. Piotrowska Karolina
23. Sowa Karolina Patrycja,

Rogi
24. Jurczuk Aleksandra
25. Dzieniszewska Barbara

 

Beethoven – Coriolan
skrzypce I
1. Czepiel Eliza
2. Dukaczewska Gabriela
3. Janowska Anna
4. Szymańska Natalia
5. Włodarczyk Aleksandra

skrzypce II
6. Gurne Marianna
7. Alvarez Vazquez Jose
8. Onacewicz Anna
9. Kuta Natalia
10. Foryszewski Maciej
11. Matus Gracjan

altówki
12. Gwiazdowska Aleksandra
13. Jankowska Helena Ewa
14. Sajecki Wojciech Jan

wiolonczele
15. Natalia Falkowska
16. Natalia Sidz

kontrabas
17. Lisowski Szymon
18. Partyka Jakub Wiktor

Flety
19. Celińska Barbara
20. Jastrzębska Emilia

Oboje
21. Kosielińska Izabela
22. Smolińska Patrycja

Klarnety
23. Chomiczewski Jakub
24. Bugajny Monika

Fagoty
25. Sowa Karolina Patrycja
26. Piotrowska Karolina

Rogi
27. Tabero Bartlomiej
28. Jurczuk Aleksandra

Trąbki

29. Dąbrowski Dawid
30. Gierulski Piotr

Kotły
31. ????

 

Kilar – Orawa

I skrzypce
1. Czepiel Eliza
2. Laskowska Agata Patrycja
3. Borowski Dawid
4. Garus Katarzyna Anna
5. Chikha Alia

II skrzypce
6. Dukaczewska Gabriela
7. Janowska Anna
8. Szymańska Natalia
9. Gurne Marianna

altówki
10. Wagner-Kustra Katarzyna
11. Ostasz Aleksandra
12. Gwiazdowska Aleksandra

wiolonczele
13. Natalia Falkowska
14. Natalia Sidz

kontrabasy
15. Lisowski Szymon