Harmonogram wizytacji Zespołu Polskiej Komisji Akredytacyjnej

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY
W BIAŁYMSTOKU

 

25.04

09.00 – spotkanie z Władzami Uczelni i Wydziału

09.30 (9.45) – spotkanie z Władzami Wydziału a także zespołem redagującym Raport Samooceny

10.30 – spotkanie/a ze studentami, Samorządem Studenckim, organizacjami studenckimi,

HOSPITACJE ZAJĘĆ, WIZYTACJA BAZY DYDAKTYCZNEJ, ANALIZA DOKUMENTACJI ORAZ WYBRANYCH LOSOWO PISEMNYCH PRAC DYPLOMOWYCH (szczegółowy harmonogram do ustalenia w pierwszym dniu wizytacji)


26.04

10.30 spotkanie Zespołu Oceniającego z nauczycielami akademickimi

HOSPITACJE

ok. 13.30 – spotkanie podsumowujące z Władzami Uczelni I Wydziału (preferowana pora południowa)


25-26.04

– indywidualną praca ekspertów w tym hospitacje zajęć oraz analiza pisemnych prac dyplomowych a także dokumentacji

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wyzwania Współczesniej Edukacji Muzycznej

ZAKŁAD EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ UMFC
zaprasza do udziału
w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI MUZYCZNEJ

Afisz

Debata odbędzie się w Białymstoku w dniach 18-19 kwietnia 2016 roku.
Celem konferencji jest diagnoza sytuacji edukacji muzycznej w warunkach dynamicznej zmiany świata i wskazanie dróg rozwoju kształcenia muzycznego w kontekście świadomego i twórczego zgłębiania dóbr kultury muzycznej. Współczesny świat generuje nieznane wcześniej problemy, które tworzą skomplikowane konteksty działania szkolnictwa ogólnokształcącego i muzycznego. Zmieniająca się rzeczywistość w niezwykle trudnej sytuacji stawia wychowanie estetyczne dzieci i młodzieży, które niejednokrotnie w opozycji do obecnych trendów kulturowych wymaga zastosowania zindywidualizowanych i innowacyjnych praktyk edukacyjnych. W tych warunkach wizja nauczyciela, dyrygenta, animatora staje się kluczowa dla kształcenia przyszłych pokoleń młodych adeptów sztuki. Mając na względzie wyzwania współczesnej pedagogiki muzycznej w obliczu dokonujących się zmian w świecie zamierzamy skoncentrować uwagę na następujących zagadnieniach:

  • edukacja muzyczna jako przyszłość wychowania estetycznego dzieci i młodzieży
  • problemy kształcenia profesjonalnej kadry muzycznej
  • problematyka reformy szkolnictwa muzycznego
  • współczesne badania dotyczące edukacji muzycznej
  • preferencje i zainteresowania muzyczne dzieci i młodzieży rola muzycznych zajęć pozalekcyjnych w rozwoju muzycznym dzieci i młodzieży.

Planowany jest udział przedstawiciela Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, przy ul. Kawaleryjskiej 5. Przewidujemy możliwość debaty w sesji plenarnej, bądź w sekcjach tematycznych.

Prosimy o przesłanie tematu wystąpienia wraz z abstraktem w terminie do 15 marca 2016r. na adres e-mail: zea@chopin.man.bialystok.pl.
Możliwy jest też kontakt telefoniczny: (85) 742 15 07 lub 692424188
Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. W ramach tej opłaty organizatorzy gwarantują: materiały konferencyjne, obiad i uroczystą kolację, (noclegi we własnym zakresie, oferujemy pomoc w rezerwacji hotelu). Po pozytywnym zrecenzowaniu tekstu wystąpienia będzie możliwość jego wydania na warunkach określonych przez wydawnictwo.

Opłatę uczestnictwa należy przesłać najpóźniej do dnia 27 marca 2016 roku na konto bankowe:
72 1750 0009 0000 0000 1333 6202
z dopiskiem
„ZEA – konferencja”.

Komitet Naukowy:
ad. dr hab. Anna Olszewska – przewodnicząca
prof. dr hab. Bożenna Sawicka
prof. dr hab. Elwira J. Kryńska

Komitet Organizacyjny:
ad. dr Maria E. Twarowska
dr Anna Stankiewicz
st. wykł. Małgorzata Drewnowska
st. wykł. Renata Paciukiewicz

Karta zgłoszenia – konferencja ZEA

Program

Skład do koncertu symfonicznego w dniu 12 kwietnia 2016

Skrzypce I:
Justyna Tomasiak – koncertmistrz
Szymon Kałużny
Zbigniew Piotrowski
Marta Patrykus
Mariusz Toczyski
Marharyta Sinchuk
Hanna Pawlicka
Monika Szuchalska

Skrzypce II:
Magdalena Górska – lider
Bartłomiej Majewski
Maciej Mancewicz
Joanna Maliszewska
Melania Bielska
Alicja Zaworska
Natalia Żebrowska
Krzysztof Kuk

Altówki:
Barbara Bamberska– lider
Maria Wierzbicka
Martyna Nowicka
Yauheni Barkou
Martyna Zych

Wiolonczele:
Katarzyna Mońko – lider
Piotr Wolanin
Valeryja Mikelis

Kontrabasy:
Paweł Kielak – lider
Elżbieta Hasińska
Mateusz Waraksa
Patrycja Pawełczyk
Luiza Kaliszewska
Katarzyna Żukowska

Flety:
Paganini: Anna Wiosna, Jolanta Jagłowska
Weber: Renata Kaczyńska, Katarzyna Drzewicka
Bruch: Jolanta Jagłowska, Adrianna Zielińska
Saint-Seans: Jolanta Jagłowska, Adrianna Zielińska
Gerschwin: Anna Wiosna, Jolanta Jagłowska

Oboje:
Paganini: Joanna Krejzler, Amelia Skibińska
Weber: Emilia Małkowska, Joanna Krejzler
Bruch: Joanna Krejzler, Amelia Skibińska
Saint-Seans: Joanna Krejzler, Amelia Skibińska
Gerschwin: Emilia Małkowska, Amelia Skibińska

Rożek angielski:
Joanna Krerjzler

Klarnety:
Paganini: Mateusz Kurkowski, Dominik Przystępski
Bruch: Dominik Przystępski, Mateusz Kurkowski
Saint-Seans: Marlena Ostrowska, Ewa Grad
Gerschwin: Joanna Jurczuk, Dominik Przystępski

Klarnet basowy:
Mateusz Kurkowski

Saksofony:
Maria Kowalewska,
Justyna Kopczyńska, Rafał Wróblewski

Fagoty:
Paganini: Aleksandra Lech, Katarzyna Jurczak
Weber: Katarzyna Doms, Katarzyna Jurczak
Bruch: Aleksandra Lech, Katarzyna Jurczak
Saint-Seans: Aleksandra Lech, Katarzyna Jurczak
Gerschwin: Katarzyna Doms, Aleksandra Lech

Trąbki:
Paganini: Bernard Niezgoda, Joanna Skiba
Weber: Bernard Niezgoda, Cezary Witkowski
Bruch: Cezary Witkowski, Ewa Omielan
Gerschwin: Artur Tokarczyk, Bernard Niezgoda

Waltornie:
Bartosz Duchnowski, Adam Fiedoruk,
Karol Ołdakowski (gościnnie),
Jakub Czekała (gościnnie)

Puzony:
Przemysław Witkowski,
Rafał Połczyński, Ewa Żurakowska

Tuba:
Adam Stasiewicz

Perkusja:
Mariusz Łepkowski, Ewa Szubzda,
Urszula Murawko, Anna Baranowska

Harfa:
Sandra Kopijkowska

Kandydaci na Prorektorów

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że na stanowiska prorektorów zgłoszeni zostali przez Rektora-elekta następujący kandydaci:

prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
prof. UMFC dr hab. Paweł Gusnar
ad. dr hab. Aleksander Kościów – kandydat na prorektora ds. studenckich

Wybory

Zebranie przedstawicieli studentów i doktorantów
w Uczelnianym Kolegium Elektorów

zwołane w celu głosowania w sprawie akceptacji kandydatury na prorektora ds. studenckich odbędzie się w dniu 4 kwietnia (poniedziałek) o godz. 12, w nowej sali Senatu

Wybory

Wybory PROREKTORÓW

Spotkanie kandydatów na prorektorów ze społecznością akademicką odbędzie się w dniu 5 kwietnia (wtorek) o godz. 14, w Audytorium im. Szymanowskiego

Zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów w celu wyboru prorektorów odbędzie się w dniu 7 kwietnia (czwartek) o godz. 12 w Sali Koncertowej