Plan prób 12 kwietnia 2016

Dyplomanci ZSM z ORKIESTRĄ SYMFONICZNĄ (Koncert w dniu 12.04.2016 r.)
Kazimierz Dąbrowski – dyrygent

W programie:
Adam Szymański – wiolonczela M.Bruch – Kol Nidrei
Jakub Chomiczewski – klarnet C.M.Weber – I Koncert f-moll cz. III
Monika Krysztopa – skrzypce M.Karłowicz – Koncert A-dur cz. II i III
Sergiusz Romaniuk – waltornia (Filia) C.Saint-Saëns – Morceau de Concert op.94 cz. I
Zuzanna Lipska – perkusja Ottmar Gerster – Capricietto na kotły
Katarzyna Dakowicz – fortepian G.Gershwin – Błękitna rapsodia

PLAN PRÓB
4.04.2016, poniedziałek,10:00-13:00 – DĘTE, 16:00-20:00 – SMYCZKI, Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5
5.04.2016, wtorek, PRÓBY SEKCYJNE do ustalenia przez liderów grup z pedagogami studiów orkiestrowych
6.04.2016, środa, 9:00-13:00, Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5
7.04.2016, czwartek, 9:00-13:00, 16:30-20:30, Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5
8.04.2016, piątek, 9:00-13:00, Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5
9.04.2016, sobota, 10:00-13:00, Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5
11.04.2016, poniedziałek, 9:00-13:00, Sala Koncertowa, ul. Podleśna 2
12.04.2016, wtorek, 14:00-16:00 – próba generalna, Sala Koncertowa, ul. Podleśna 2

Życzenia

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy Państwu serdeczne życzenia.
By Święta te były pełne spokoju i radości.
Życzymy dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie oraz optymizmu, energii i nadziei na lepszą przyszłość.

 

Rektor prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak
Dziekan prof. zw. dr hab. Bożenna Sawicka

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Kształcenie przyszłych dyrygentów,
instrumentalistów i wokalistów
w aspekcie pracy pianisty – korepetytora.

Organizator: Zakład Kameralistyki
we współpracy z Zakładem Wokalistyki
oraz Zakładem Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO
FRYDERYKA CHOPINA

Białystok: 10-11 maja 2016 roku

Kierownik Naukowy Konferencji :
dr hab. Katarzyna Makal-Żmuda
Komitet Organizacyjny Konferencji:
prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
prof. dr hab. Cezary Szyfman
dr Olga Anikiej
dr Radosław Koper

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
Wydział Instrumentalno – Pedagogiczny w Białymstoku UMFC serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Kształcenie przyszłych dyrygentów, instrumentalistów i wokalistów w aspekcie pracy pianisty – korepetytora, która odbędzie się w dniach 10 – 11 maja 2016r.
Celem Konferencji jest prezentacja doświadczeń i dyskusja naukowa obejmująca specyfikę zadań pianisty w procesie kształcenia przyszłych dyrygentów, instrumentalistów i wokalistów, a także pogłębienie współpracy w obszarze badań i dydaktyki pomiędzy pracownikami polskich uczelni, których przedmiotem dociekań naukowych jest szerokie spektrum warsztatu współczesnego pianisty – korepetytora.
Do udziału w Konferencji zaprosiliśmy znakomitych pianistów kameralistów, pedagogów i korepetytorów, specjalizujących się w kształceniu studentów w dziedzinie dyrygentury oraz kameralistyki instrumentalnej i wokalnej. W czasie dwudniowego spotkania przewidzieliśmy wykłady, warsztaty naukowe i kameralne prezentacje artystyczne. Mamy nadzieję, że problematyka naszej konferencji ukaże szerokie spektrum doboru przez pianistę korepetytora optymalnych środków dydaktycznych wykorzystywanych w różnych obszarach jego działalności, a także stanie się motywem dyskusji naukowej i inspiracją do dalszych przemyśleń i badań.

Proponujemy następujące grupy zagadnień:

  • kształcenie przyszłych dyrygentów, w aspekcie pracy pianisty – korepetytora
  • kształcenie przyszłych instrumentalistów, w aspekcie pracy pianisty – korepetytora
  • kształcenie przyszłych wokalistów, w aspekcie pracy pianisty – korepetytora
  • warsztat pianisty – korepetytora – umiejętności specjalistyczne

Udział dla słuchaczy jest bezpłatny. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o udziale w Konferencji.
Zgłoszenia uczestnictwa wraz z tematem wystąpienia prosimy nadsyłać na załączonej karcie udziału w konferencji do dnia 15 kwietnia 2016r. na adres organizatorów: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku 15- 324 Białystok, ul. Kawaleryjska 5 (z dopiskiem dr hab. Katarzyna Makal – Żmuda, Ogólnopolska Konferencja Naukowa) lub w formie elektronicznej na adres:  katarzynazmuda@yahoo.pl; kontakt telefoniczny: 605961654 Informujemy, że kartę zgłoszeniową w formie elektronicznej można pobrać ze strony: www.chopin.man.bialystok.pl
Opłata konferencyjna wynosi 250zł i obejmuje: udział w konferencji, uroczystą kolację oraz materiały konferencyjne.Przewiduje się także druk publikacji naukowej z artykułem autora ( po uzyskaniu pozytywnej recenzji tekstu).

Opłatę uczestnictwa należy przesłać najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2016 roku na konto bankowe: 72 1750 0009 0000 0000 1333 6202 z dopiskiem: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „pianista – korepetytor”

Harmonogram Międzynarodowej Konferencji Naukowej:

  • Wstępne zgłoszenie uczestnictwa oraz tematu wystąpienia – do 15 kwietnia 2016 r.
  • Wpłata opłaty konferencyjnej – do 20 kwietnia 2016 r.
  • Komunikat nr 2 wraz z programem konferencji 29 kwietnia 2016 r.
  • Pełny tekst wystąpienia (w formie elektronicznej , napisane w Word, rozmiar czcionki 12 i odstępy między wierszami 1,5 )-w dniu obrad – 10 -11 maja 2016

Gorąco zachęcamy do udziału i czekamy na Państwa zgłoszenia!

Karta zgłoszeniowa

Kierownik Naukowy Konferencji
dr hab. Katarzyna Makal – Żmuda

Zebranie Kolegium Elektorów

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zebranie Kolegium Elektorów w celu wyboru Rektora UMFC odbędzie się
w Sali Koncertowej w dniu
21 marca br. o godzinie 12:00

Autokar na wybory

UWAGA ELEKTORZY !!!

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, wybory na stanowisko Rektora UMFC odbędą się 21 marca o godz. 12.00 w gmachu UMFC przy ul. Okólnik 2 w Warszawie.
Uprzejmie informujemy, że 21.03.2016 r. o godz. 7.45 będzie czekał autokar przy ul. Kawaleryjskiej 5 w Białymstoku, który zawiezie i przywiezie wszystkich chętnych elektorów na wybory. Prosimy o wpisanie się na listę w Sekretariacie (pok. 14).

Lista kandydatów na Rektora UMFC

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że kandydatami w wyborach na stanowisko Rektora UMFC są następujące osoby:

prof. dr hab. Klaudiusz Baran
prof. dr hab. Andrzej Chorosiński
prof. dr hab. Ryszard Cieśla
prof. dr hab. Ewa Iżykowska-Lipińska
prof. UMFC dr hab. Anna Jastrzębska-Quinn
prof. dr hab. Witold Osiński