Dokumenty przed dyplomem

Kierunki: Instrumentalistyka, Wokalistyka

UWAGA DYPLOMANCI

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

 • uzyskanie absolutorium,

 • złożenie zatwierdzonego programu artystycznego,

 • złożenie pisemnej pracy dyplomowej (studia pierwszego stopnia)/magisterskiej (studia drugiego stopnia).

W związku z powyższym najpóźniej na dwa tygodnie (po uprzednim zatwierdzeniu przez program antyplagiatowy – ZARZĄDZENIE Rektora UMFC Nr 3/2016 z dnia 8 lutego 2016 r.
w sprawie obowiązku sprawdzania prac licencjackich oraz magisterskich przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programu antyplagiatowego)
przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego należy złożyć w Dziekanacie:

 • program recitalu podpisany przez pedagoga przedmiotu głównego – forma podania do Dziekana Wydziału,

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej/magisterskiej – format A4, twarda oprawa z nadrukiem PRACA DYPLOMOWA/MAGISTERSKA, wydruk jednostronny,

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej/magisterskiej – format A4, zbindowany (bez twardej oprawy) wydruk dwustronny,

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej/magisterskiej – forma elektroniczna (CD).

Ponadto należy dostarczyć osobiście po jednym egzemplarzu pracy dyplomowej/magisterskiej promotorowi i recenzentowi (forma pracy do ustalenia z promotorem i recenzentem).


W Dziekanacie należy również złożyć:

do 10 czerwca br.:

 • indeks (wraz z kartą okresowych osiągnieć studenta) ze wszystkimi zaliczeniami

do 30 czerwca br.:

 • 4 zdjęcia dyplomowe (wymiary: 4,5 cm x 6,5 cm)

 • wypełnioną kartę obiegową

 • informacje dotyczące osiągnięć artystycznych i naukowych, które powinny być zawarte w suplemencie (forma pisemna),

 • potwierdzenie opłaty za dyplom w wys. 60 zł. (przelew na rachunek: Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział w Białymstoku numer konta:
  72 1750 0009 0000 0000 1333 6202 z dopiskiem opłata za dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia)

Na wniosek absolwenta, złożony najpóźniej w terminie 30 dni od daty egzaminu dyplomowego, uczelnia wydaje odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. Należy wówczas złożyć dodatkowe jedno zdjęcie dyplomowe (wymiary: 4,5 cm x 6,5 cm) oraz wnieść opłatę w wys. 40 zł. na ww. numer konta.

Hasło do konta

W związku z wdrożeniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS) wszystkim pracownikom oraz studentom Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zostało utworzone konto poczty elektronicznej (e-mail) w domenie chopin.edu.pl, powiązane bezpośrednio z kontem w systemie USOS.

Warunkiem aktywacji konta w systemie USOS jest uzyskanie dostępu do konta poczty elektronicznej.

Hasło aktywujące konto należy odebrać w Dziekanacie danego Kierunku.

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna

mozart_afisz

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w dniach 8-9 maja b.r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna w 260. rocznicę urodzin kompozytora „Opera Mozarta – Geniusz Syntezy Sztuk” organizowana przez Zakład Wokalistyki Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Swoje wykłady wygłoszą wybitni specjaliści – muzycy, aktorzy, reżyserzy. Wśród nich: prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek (UAM w Poznaniu), prof. dr hab. Marek Toporowski (AM w Katowicach), prof. dr Ryszard Peryt (AT w Warszawie), ad. dr hab. Anna Moniuszko (UMFC Wydział w Białymstoku), ad. dr Paweł Chomczyk (UMFC Wydział w Białymstoku), Agnieszka Kurowska-Janecka (UMFC).

W ramach Konferencji odbędą się dwa koncerty:

 • Recital Wokalny, podczas którego zabrzmią pieśni i arie z mozartowskich oper. Wykonawcy: ad. dr Marta Wróblewska (sopran), Małgorzata Trojanowska (sopran), st. wykł. dr Urszula Iżbicka (fortepian), Marta Antkowiak (fortepian). 8 maja 2016 r. godz. 18:00 Sala Audytoryjna UMFC
 • W. A. Mozart – „Cosi fan tutte”

Wykonawcy: studenci i wykładowcy białostockiego Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego UMFC. 9 maja 2016 r. godz. 19:00 Pałac Branickich

Serdecznie zapraszam.

ad. dr Marta Wróblewska, kierownik naukowy konferencji

Seminarium edytorstwa muzycznego NIFC PWM

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Polskie Wydawnictwo Muzyczne zapraszają na seminarium z zakresu edytorstwa muzycznego, które odbędzie się w Radziejowicach w dniach 3–7 lipca (część teoretyczna) i 11–15 września (część praktyczna) 2016 r. Wśród wykładowców będą wybitni edytorzy, redaktorzy i wydawcy muzyczni. Uczestnikami mogą zostać studenci studiów magisterskich, absolwenci (w tym również doktoranci) zainteresowani edytorstwem muzycznym i przygotowani zawodowo w dziedzinie muzyki.

Zgłoszenia można nadsyłać do 20 maja, na adres edytorstwo@nifc.pl (temat „Edytorstwo muzyczne”). Wśród wymaganych dokumentów powinny się znaleźć:

 • rekomendacja pracownika naukowego,
 • krótkie CV z podaniem podstawowych danych kontaktowych osoby zgłaszanej,
 • list motywacyjny osoby zgłaszanej.

Powyższe dokumenty posłużą do selekcji kandydatów w przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 25 maja 2016 r. na stronie Instytutu www.edytorstwo.nifc.pl oraz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego www.pwm.com.pl

Organizatorzy zapewniają:

 • wstęp na wszystkie zajęcia,
 • zakwaterowanie na czas trwania seminarium,
 • wyżywienie na czas seminarium,
 • publikacje NIFC oraz PWM dotyczące tematyki seminarium,
 • zaświadczenie o udziale w seminarium wraz ze szczegółowym wykazem liczby godzin.

Koszt uczestnictwa w seminarium to 200 zł płatny przelewem do dnia 15 czerwca 2016 r. Więcej szczegółów będzie dostępnych wkrótce na stronie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina www.edytorstwo.nifc.pl oraz na stronie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego www.pwm.com.pl.