Bożena Violetta Bielecka

violetta bieleckaProf. dr hab. Bożena Violetta Bielecka – jest pracownikiem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki. W latach 1999–2005 była kierownikiem Zakładu Dyrygentury Chóralnej, a od 2005 do 2012 roku obejmowała stanowisko prodziekana wydziału. Od października 2016 roku w.w. Uczelni pełni funkcję kierownika Katedry Chóralistyki i Edukacji Artystycznej. Od 2019 roku zasiada w Radzie Uczelni oraz w Radzie Dyscypliny Artystycznej UMFC.
Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Białymstoku w klasie fortepianu Z. Frankiewicz. Studiowała pod kierunkiem prof. J. Boka i prof. R. Zimaka w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem). Prowadzi bogatą działalność koncertową; odbyła liczne tournée w kraju i za granicą (Niemcy, Włochy, Francja, Ukraina, Białoruś, Łotwa, Rumunia, Mołdawia). W latach 1995–1997 była konsultantem wokalnym Chóru Operowego Teatru Narodowego w Warszawie. Prowadzi klasę śpiewu w Zespole Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku. Kierowała tam Chórem Żeńskim „Schola Cantorum Bialostociensis” (1987–2009). Od roku 1995 pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chóralnej „Cantica Cantamus” w Białymstoku (w latach 1998–2006 prowadziła Białostocki Chór Kameralny „Cantica Cantamus”). Od 2006 roku jest kierownikiem artystycznym Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Od 1998 do 2015 roku była organizatorem Międzynarodowych warsztatów młodzieży polskiej i polonijnej Polskiego Chóru Pokoju. Chóry prowadzone przez nią zdobyły wiele nagród i wyróżnień. W listopadzie 2015 roku współpracowała z chórem Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, przygotowując premierę opery S. Moniuszki „Straszny Dwór”. 

Uhonorowana: Teatralną Nagrodą Muzyczną im. Jana Kiepury za całokształt pracy artystycznej (2019), GRAND PRIX Rektora UMFC (2019), Nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku za całokształt dokonań artystycznych (2016), Medalem „Zasłużony dla UMFC” nadanym przez Rektora prof. dra hab. Ryszarda Zimaka (2014), Złotym Medalem nadanym przez Prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie (2012), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (2010), Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego I stopnia za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne (2009), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (MEN 2009), Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2008), Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2006), Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP (2002), Nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego (2002), Nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku za działalność organizatorską, związaną z popularyzowaniem dziedzictwa kulturowego na Wschodzie poprzez działalność Polskiego Chóru Pokoju (2000), Złotą odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie” (1992) oraz Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP (1990). W 2013 r. odebrała w Poznaniu nagrodę im. J. Kurczewskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chóralistyki i propagowanie muzyki polskiej. W 2015 r. powołana została do komisji do spraw przyznawania Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.