Bożena Violetta Bielecka

violetta bieleckaVIOLETTA BIELECKA
Profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, ceniony pedagog. Wykształciła wielu chórmistrzów, wokalistów chóralnych i śpiewaków solowych.W 2017 roku powierzono jej funkcję kierownika Katedry Chóralistyki i Edukacji Artystycznej UMFC na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym (1999–2005 kierownik Zakładu Dyrygentury Chóralnej; 2005–2012 Prodziekan Wydziału).

Od urodzenia do chwili obecnej związana z Białymstokiem. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Białymstoku w klasie fortepianu Zofii Frankiewicz. Edukację w specjalności dyrygentura chóralna doskonaliła podczas studiów pod kierunkiem znakomitych prof. prof. Józefa Boka i Ryszarda Zimaka w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem). Jest absolwentką i byłym pracownikiem Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich i Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

W latach 1984-1987 była dyrygentem Chóru Politechniki Białostockiej. Prowadzi klasę śpiewu w Zespole Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku. Kierowała tam Chórem Żeńskim ZSM „Schola Cantorum Bialostociensis” (1987–2009). W latach 1995-2017 pełniła funkcję Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chóralnej „Cantica Cantamus” w Białymstoku, przy którym w latach 1998–2006 prowadziła Białostocki Chór Kameralny „Cantica Cantamus”. Była inicjatorem i organizatorem Międzynarodowych warsztatów młodzieży polskiej i polonijnej Polskiej Filharmonii Pokoju. Chóry prowadzone przez nią zdobyły wiele cennych nagród i wyróżnień. W latach 1995–1997 była konsultantem wokalnym Chóru Operowego Teatru Narodowego Opery Narodowej w Warszawie. Do współpracy zaproszono ją ponownie 2015 roku do przygotowania premiery opery S. Moniuszki „Straszny Dwór”.

Od 2006 roku odnosi liczne sukcesy jako dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Chór przez nią prowadzony bierze udział w prestiżowych festiwalach międzynarodowych, wykonując dzieła światowej literatury muzycznej w najbardziej renomowanych salach koncertowych, m.in.: Filharmonii Narodowej, Studiu im. Witolda Lutosławskiego Polskiego Radia w Warszawie, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, w Auli w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego). Przygotowała zespół do koncertów, transmisji radiowych i telewizyjnych oraz światowych nagrań CD w ramach Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa, Wielkanocnego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Żydowskiej Warszawa Singera, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Indywidualności Muzycznych im. Aleksandra Tansmana w Łodzi oraz Festiwalu Katowice Kultura Natura. W jej dorobku artystycznym szczególne miejsce zajmują wydawnictwa fonograficzne dzieł wokalnoinstrumentalnych, oper, kantat, muzyki chóralnej a cappella, rozpowszechniane na rynku krajowym i zagranicznym. Liczne nominacje, nagrody Fryderyk 2009, 2016, 2017 oraz Nagroda International Classical Music Awards Wienner 2018 przyznana przez międzynarodowe jury za płytę F. Nowowiejski Quo vadis w kategorii chóralnej.

Jej zasługi dla kultury polskiej oraz za kształtowanie wizerunku artystycznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zostały nagrodzone: Nagrodą Grand Prix Rektora UMFC (2019), Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego w dziedzinie upowszechniania kultury muzycznej nadaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego (2018), Nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku za całokształt dokonań artystycznych (2016), Medalem „Zasłużony dla UMFC” nadanym przez Rektora prof. dr hab. Ryszarda Zimaka (2014), Złotym Medalem nadanym przez Prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie (2012), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (2010), Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego I stopnia za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne (2009), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (MEN 2009), Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2008), Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2006), Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP (2002),Nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego (2002), Nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku za działalność organizatorską, związaną z popularyzowaniem dziedzictwa kulturowego na Wschodzie poprzez działalność Polskiego Chóru Pokoju (2000), Złotą odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie” (1992) oraz Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP (1990). W 2013 r. odebrała w Poznaniu nagrodę im. J. Kurczewskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chóralistyki i propagowanie muzyki polskiej, przyznaną przez Kapitułę Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego.

Od 2010 roku należy do Akademii Fonograficznej (sekcja muzyki poważnej) zrzeszającej muzyków, autorów, kompozytorów, producentów muzycznych, dziennikarzy i branżę fonograficzną, która dokonuje oceny wydawnictw fonograficznych oraz wyboru laureatów Nagród FRYDERYK.

Od 2015 r. bierze udział w pracach komisji do spraw przyznawania Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.