Biblioteka UMFC Filia W Białymstoku

Terminy zwrotu przypadające na okres zamknięcia biblioteki zostaną automatycznie wydłużone.

Kontakt z Biblioteką: biblioteka@chopin.man.bialystok.pl

Zachęcamy do korzystania z zasobów online. Informacje o danych dostępowych do licencjonowanych baz danych Alexander Street – Classical Scores LibraryGrove Music Online oraz Naxos Music Library, a także czasopism Wychowanie Muzyczne (CZASOPISMA I KSIĄŻKI PDF z zakresu edukacji, wychowania muzycznego) oraz Medical Problems of Performing Artists można otrzymać wysyłając e-mail na wyżej wymieniony adres poczty elektronicznej.  Meile proszę wysyłać tylko z domeny @chopin.edu.pl. Zdalny dostęp do baz jest możliwy jedynie dla pracowników UMFC oraz studentów i uczestników innych form kształcenia w UMFC.