Białostockie Studia Pedagogiczno-Muzycznych

Publikacja zbiorowa pod redakcją naukową Wioletty Miłkowskiej.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Warszawa 2019

ISBN 978-83-65990-18-8

Zawarte prace naukowe w II tomie Białostockich Studiów Pedagogiczno-Muzycznych są rezultatem poszukiwań i rozważań pedagogów różnych specjalności oraz efektem konferencji, sesji i spotkań, w które obfitowały ostatnie lata działalności naukowej Filii UMFC Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki. Wielokierunkowa struktura białostockiej Filii znajduje odzwierciedlenie w zakresie tematycznym poszczególnych tekstów, skoncentrowanych wokół szeroko pojętej edukacji artystycznej. Prezentowany tom obejmuje osiemnaście artykułów. Odnoszą się one do tematyki związanej z techniką gry na wybranych instrumentach oraz wykonawstwem muzyki dawnej. Znaczna ich część dotyczy chóralistyki-dziedziny muzyki przeżywającej obecnie swój renesans.