Białostockie Studia Pedagogiczno-Muzyczne nr 1 „Między dziełem a interpretacją”, red. Waszak M., UMFC Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, 2010

Bożena Maciejowska – Banaszkiewicz – Żyjące wspomnienia o prof. Witalisie Raczkiewiczu zmarłym 16 III 2007 roku

Bożena Maciejowska – Banaszkiewicz – Spotkanie z prof. Bronisławą Kawallą w Zespole Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Białymstoku (wykład, recital, kurs pianistyczny)

prof. Wiktor Karpowicz Mierżanow – Muzyka powinna rozmawiać (tłum. Bożena Maciejowska-Banaszkiewicz)

Jerzy Marchwiński – Kameralistyka fortepianowa. Geneza i perspektywy.

Beniamin Przeździęk – Aparat wykonawczy i technika wydawania dźwięków

Anna Kozera – Dziecięca literatura fortepianowa Janiny Garści – analiza wybranych utworów

Maria Twarowska – Wczesna edukacja muzyczna w realiach systemowych polskiego szkolnictwa muzycznego

Jarosław Mirkiewicz – Środowisko i motywacja, jako determinanty rozwoju muzycznego.

Anna Kucharska – Fenomen stylus phantasticus w myśli i praktyce muzycznej baroku – przestrzeń krystalizacji form i rozwoju idiomu muzyki klawesynowej XVII wieku.

Leszek Kot – Bachowskie reminiscencje w utworach Fryderyka Chopina

Wojciech Dunaj – Louis Spohr i Johann Simon Hermstedt – owocna przyjaźń kompozytora i wykonawcy

Jan Gałecki – Jascha Horenstein – Abschied

Jan Kadłubiski – Kilka uwag o muzyce w kościołach polskich