Bazy on-Lline

Zapraszamy studentów i pracowników UMFC Wydział w Białymstoku
do Biblioteki w celu uzyskania niezbędnych informacji
do korzystania z baz on-line.


to ponad 126 tys. płyt z ponad 800 wydawnictw


to ponad 50 tys. nut z możliwością drukowania


pełna elektroniczna wersja czasopisma (w tym nr archiwalne)