BADANIE FONOGRAFII POLSKIEJ

Od 2009 r. Kierownik Biblioteki Wydz. VII Hanna Trzeszczkowska sprawuje funkcję wiceprzewodniczącej Sekcji Fonotek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP).
Członkowie Sekcji Fonotek ZG SBP rozpoczęli realizację zadania dot. źródeł do badań fonografii polskiej od 1878 r. do czasów współczesnych. Jest to pierwsza w kraju próba zarejestrowania publikacji i niepublikowanych prac naukowych poświęconych nagraniom polskich i polonijnych kompozytorów oraz wykonawców, firm fonograficznych działających na terenach polskich. Celem zadania jest prezentacja i upowszechnianie dorobku polskiej fonografii mającej ogromne znaczenie w badaniach kultury muzycznej. Źródła obejmują czasopisma specjalistyczne poświęcone fonografii (m. in. „Gramophone”, „International Piano”, „Studio”, „Ruch Muzyczny”, „Muzyka”), książki, niepublikowane prace (licencjackie, magisterskie, doktorskie), publikacje internetowe i inne, np. towarzyszące nagraniom. Efekt to rejestr ok. 7 tys. opisów z zakresu fonografii, który w postaci bazy planuje się udostępnić na portalu SBP. Realizacja zadania rozpoczęła się w czerwcu 2016 r. i potrwa do końca 2017 r. Obszar badań Hanny Trzeszczkowskiej – Ruch Muzyczny.
Zadanie pt.: Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 r. do czasów współczesnych” jest finansowane w ramach umowy 915/P-DUN/2016 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniających naukę.