ARS

Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Cieślik-Klauzy, Magdaleny Gajl i Tomasza Baranowskiego
Format: B5
Ilość stron: 475
Białystok 2018 r. ISBN 978-83-7847-484-5
Publikacja powstała po III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ko-respondencja. Na styku sztuk, która odbyła się na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku w 2018 roku. Zawiera interdyscyplinarne referaty dotyczące zagadnień muzycznych, filmowych, omówienia dzieł malarskich, sztuki intermediów i multimediów. Rozdziały publikacji: Ko-respondencja w twórczości kompozytorów XX wieku, Ko-respondencja idei i formy w kulturze, Ko-respondencja między dziełem a odbiorcą, Ko-respondencja sztuki i nauki, Ko-respondencja muzyki i sztuk wizualnych, Ko-respondencja muzyki i słowa.