Archiwum

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2019/2020

  • dr hab. Anna Olszewska, prof. UMFC –  pełnomocnik koordynatora ds. zapewnienia jakości kształcenia, przedstawiciel wydziału w Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
  • dr hab. Krystyna Gołaszewska, prof. UMFC – prodziekan
  • dr hab. Paweł Chomczyk
  • dr hab. Roman Hoffmann
  • Małgorzata Piotrowska – przedstawiciel studentów