Anna Olszewska

050_anna_03032016
fot. Michał Heller

Dyrygent, chórmistrz, pedagog, stypendystka Prezydenta Miasta Białegostoku dla Młodych Twórców (2010) oraz dla Twórców Profesjonalnych (2012), uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011), laureatka Nagrody I stopnia Rektora UMFC (2013), Wyróżniona za całokształt dotychczasowej działalności – Nagroda Rady Miasta Białystok „Kulturalne Gryfy” w kategorii Animator (2016).
Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w klasie dyrygowania prof. dr hab. Bożenny Sawickiej i emisji głosu prof. dr hab. Cezarego Szyfmana, Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a także studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie gitary.
W roku 2007 otrzymała stopień doktora, a w 2013 doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura. Prowadzi działalność naukową i pedagogiczną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Organizuje konferencje, seminaria, sesje naukowe, warsztaty, itd. Jest przewodniczącą Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, a także kierownikiem zespołu przedmiotowego prowadzenie zespołów muzycznych w ramach Katedry Chóralistyki i Edukacji Artystycznej. W latach 2013–2016 była kierownikiem Zakładu Edukacji Artystycznej.
Jest założycielem i dyrygentem Chóru Kameralnego Con Spirito przy Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku (dawniej Chóru Kameralnego Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku), Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego przy III Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku (do IX 2015 roku chór działał przy X LO). Kieruje również Chórem Żeńskim Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku Schola Cantorum Bialostociensis. Zespoły te koncertują zarówno z repertuarem a cappella, jak i wokalno-instrumentalnym, otrzymują czołowe miejsca podczas konkursów i festiwali chóralnych w Polsce i za granicą, m. in.: Grand Prix, Złoty Dyplom, Nagrodę dla najlepszego dyrygenta, Nagrodę Katedry Chóralistyki i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy podczas „Warszawskiej Wiosny Chóralnej” Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia; Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej „O Złotą Wstęgę Solczy” w Ejszyszkach (Litwa); Grand Prix podczas Ogólnopolskiego Konkursu Chóralnego „Musica sacra – Ars Liturgica” w Toruniu; Grand Prix – Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska oraz Złoty Dyplom i Nagroda za uzyskanie najwyższej punktacji w kategorii podczas I Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego dla Młodych Mundus Cantat Gdańsk 2016; Grand Prix, Złoty Dyplom i Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta w VIII Ogólnopolskim Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni 2016; Złoty Dyplom w kategorii muzyka sakralna, Nagroda Specjalna dla najlepszego dyrygenta podczas Claudio Monteverdi Choral Competition w Wenecji (Włochy); Złoty Dyplom podczas Międzynarodowego Konkursu Chórów Slovakia Cantat w Bratysławie (Słowacja); Złoty Dyplom podczas Międzynarodowego Festiwalu Festival of Songs w Ołomuńcu (Czechy); Złoty Dyplom na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Canco Mediterrania w Lloret de Mar i Barcelonie (Hiszpania); wielokrotnie Złoty Kamerton i nagrody specjalne, w tym nagroda dla dyrygenta podczas Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy; wielokrotnie Złoty Dyplom i nagrody specjalne na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego w Barczewie.
Anna Olszewska prowadzi bogatą działalność koncertową w kraju i za granicą (Ukraina, Niemcy, Słowacja, Czechy, Belgia, Litwa, Białoruś, Austria, Włochy, Hiszpania). Wraz ze swoimi chórami zarejestrowała 8 płyt CD, dokonała prawykonań 17 kompozycji a cappella i wokalno-instrumentalnych. Jest zapraszana do jury konkursów i festiwali chóralnych.
Współpracowała z wieloma orkiestrami i zespołami kameralnymi, poprowadziła szereg koncertów wokalno-instrumentalnych.
Od 2015 roku jest także kuratorem ogólnopolskiego programu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będącego pod opieką merytoryczną Narodowego Forum Muzyki. W 2016 roku z okazji X-lecia działalności programu ukazała się jej publikacja pt. Muzyka otwiera na świat. Białystok w Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska”.
W kręgu zainteresowań Anny Olszewskiej znajdują się zapomniani polscy kompozytorzy wileńscy przełomu XVIII i XIX wieku. Zarejestrowana i wydana płyta CD „Nieznane dzieła S. Ziemianowskiego” jest efektem prowadzonych przez nią badań w tym obszarze.