Zarządzenia i Komunikaty Dziekana Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki UMFC Filii w Białymstoku

Komunikat nr 1/2016 z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu oceny programowej na kierunku Instrumentalistyka

Komunikat nr 2/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Członka Komitetu Organizacyjnego Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Komunikat nr 1/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 40-lecia Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku

Komunikat nr 4/2013 z dnia 8 października 2013 r. w sprawie powołania opiekunów studentów Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku i określenia zakresu ich obowiązków

Komunikat nr 3/2013 z dnia 8 października 2013 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw kontaktów Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku z interesariuszami zewnętrznymi

Komunikat nr 2/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku

Komunikat nr 1/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania osób do sprawdzenia i weryfikacji kart przedmiotów (modułów) na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku