Uchwały Rady Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki UMFC Filii w Białymstoku

Rok akademicki 2019/20

Uchwała nr 6 w sprawie wydania opinii dotyczącej powołania dziekana

Uchwała nr 5 w sprawie określenia przedmiotów wymagających zaliczenia przed komisją egzaminacyjną na studiach II stopnia

Uchwała nr 4 w sprawie określenia przedmiotów wymagających zaliczenia przed komisją egzaminacyjną na studiach I stopnia

Uchwała nr 3 w sprawie uzupełnienia godzin z zakresu kształcenia nauczycielskiego na studiach II stopnia

Uchwała nr 2 w sprawie uzupełnienia godzin z zakresu kształcenia nauczycielskiego na studiach I stopnia

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia programu i regulaminu praktyk pedagogicznych na studiach I i II stopnia


Rok akademicki 2018/19

Uchwała nr 34 – 2018-2019

Uchwała nr 33 – 2018-2019

Uchwała nr 32 – 2018-2019

Uchwała nr 31 – 2018-2019

Uchwała nr 30 – 2018-2019

Uchwała nr 29 – 2018-2019

Uchwała nr 28 – 2018-2019

Uchwała nr 27 – 2018-2019

Uchwała nr 26 – 2018-2019

Uchwała nr 25 – 2018-2019

Uchwała nr 24 – 2018-2019

Uchwała nr 23 – 2018-2019

Uchwała nr 22 – 2018-2019

Uchwała nr 21 – 2018-2019

Uchwała nr 20 – 2018-2019

Uchwała nr 19 – 2018-2019

Uchwała nr 18 – 2018-2019

Uchwała nr 17 – 2018-2019

Uchwała nr 16 – 2018-2019

Uchwała nr 15 – 2018-2019

Uchwała nr 14 – 2018-2019

Uchwała nr 13 – 2018-2019

Uchwała nr 12 – 2018-2019

Uchwała nr 11 – 2018-2019

Uchwała nr 10 – 2018-2019

Uchwała nr 9 – 2018-2019

Uchwała nr 8 – 2018-2019

Uchwała nr 7 – 2018-2019

Uchwała nr 6 – 2018-2019

Uchwała nr 5 – 2018-2019

Uchwała nr 4 – 2018-2019

Uchwała nr 3 – 2018-2019

Uchwała nr 2 – 2018-2019

Uchwała nr 1 – 2018-2019


Rok akademicki 2017/18

Uchwała nr 12 – 2017-2018

Uchwała nr 11 – 2017-2018

Uchwała nr 10 – 2017-2018

Uchwała nr 9 – 2017-2018

Uchwała nr 8 – 2017-2018

Uchwała nr 7 – 2017-2018

Uchwała nr 6 – 2017-2018

Uchwała nr 5 – 2017-2018

Uchwała nr 4 – 2017-2018

Uchwała nr 3 – 2017-2018

Uchwała nr 2 – 2017-2018

Uchwała nr 1 – 2017-2018


Rok akademicki 2016/17

Uchwała nr 11 – 2016/2017

Uchwała nr 10 – 2016/2017

Uchwała nr 9 – 2016/2017

Uchwała nr 8 – 2016/2017

Uchwała nr 7 – 2016/2017

Uchwała nr 6 – 2016/2017

Uchwała nr 5 – 2016/2017

Uchwała nr 4 – 2016/2017

Uchwała nr 3 – 2016/2017

Uchwała nr 2 – 2016/2017

Uchwała nr 1 – 2016/2017


Rok akademicki 2015/16

Uchwała nr 3-2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie korekty Programu Praktyk Pedagogicznych na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia drugiego stopnia

Uchwała nr 2-2015/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w kwestii wniosku o działania na rzecz zmiany niekorzystnego dla uczelni muzycznych algorytmu

Uchwała nr 1-2015/2016 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Wokalistyka


Rok akademicki 2014/15

Uchwała nr 4-2014/2015 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie utworzenia samodzielnego kierunku Wokalistyka na studiach pierwszego i drugiego stopnia

Uchwała nr 3-2014/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia i planów Studiów Podyplomowych Pedagogiki Rytmiki

Uchwała nr 2-2014/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia samodzielnego kierunku Wokalistyka na studiach pierwszego stopnia

Uchwała nr 1-2014/2015 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie złożenia wniosku o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka


Rok akademicki 2013/14

Uchwała nr 6-2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie dokonania korekty programu praktyk pedagogicznych na studiach pierwszego stopnia na kierunku Instrumentalistyka

Uchwała nr 5-2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie dokonania korekty planów studiów

Uchwała nr 4-2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zachowania dotychczasowych płatności za prowadzenie pracy dyplomowej

Uchwała nr 3-2013/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie korekty egzaminu dyplomowego licencjackiego na kierunku Instrumentalistyka i Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Uchwała nr 2-2013/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie dokonania korekty w załączniku do Uchwały nr 1-2012/2013

Uchwała nr 1-2013/2014 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie dokonania korekty w załaczniku do Uchwały nr 1-2012/2013 z dnia 04 grudnia 2012r.


Rok akademicki 2012/13

Uchwała nr 7/2012/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie dokonania korekty w załączniku do Uchwały nr 5/2012/2013 z dnia 16.04.2013 oraz Uchwały nr 6/2012/2013 z dnia 14.05.2013

Uchwała nr 6/2012/2013 z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie dokonania korekty w załączniku do Uchwały nr nr 5/2012/2013

Uchwała nr 5/2012/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie modyfikacji planów studiów kierunku Instrumentalistyka na studiach I i II stopnia Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku

Uchwała nr 4/2012/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie dokonania korekty w załączniku do Uchwały nr 1/2012/2013 z dnia 04 grudnia 2012 roku

Uchwała nr 3/2012/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie dokonania korekty w załączniku do Uchwały nr 2/2012/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku

Uchwała nr 2/2012/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie określenia opisów efektów kształcenia na studiach I i II stopnia Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku

Uchwała nr 1/2012/2013 z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminów, programów i dzienników praktyk na studiach I i II stopnia Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku


Uchwała nr 61/160/2014 z dnia 29 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu studiów podyplomowych i staży artystycznych.

Załącznik do uchwały Senatu 63/162/2014 – Regulamin Samorządu Studentów Uniwerstytetu Muzycznego Fryderyka Chopina