Aktualności Biblioteki

Biblioteka UMFC Filia w Białymstoku informuje, że od wtorku 2 czerwca wznawia swoją działalność.  Czytelnia jest nadal nieczynna.  Wypożyczalnia otwarta jest trzy dni w tygodniu poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 9.30-15.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dn. 12.06.2020).

Zamówienia na książki, nuty i płyty należy składać Z DOMU za pośrednictwem katalogu elektronicznego ALEPH, ewentualnie drogą mailową (biblioteka@chopin.man.bialystok.pl) lub telefonicznie (85 742 15 07 w. 501) w godzinach otwarcia Wypożyczalni).

Materiały można odebrać z Wypożyczalni dopiero po otrzymaniu potwierdzenia realizacji zamówienia mailem. KONIECZNE JEST UMÓWIENIE DOKŁADNEGO TERMINU WIZYTY W BIBLIOTECE (mailowo lub telefoniczne – (85 742 15 07 w. 501) w godzinach otwarcia Wypożyczalni).

W trosce o bezpieczeństwo , zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, wprowadzamy nowe zasady i procedury korzystania z Biblioteki.

Szczegółowo zostały opisane na naszej stronie internetowej Biblioteka UMFC  Warszawie, pod adresem

http://www.biblioteka.chopin.edu.pl/pl/125-zasady-funkcjonowania-biblioteki-od-2-06-2020.html

Zapraszamy do składania zamówień

INFORMACJA O BAZACH

Zdalny dostęp do baz jest możliwy jedynie dla pracowników UMFC oraz studentów i uczestników innych form kształcenia w UMFC. 

  • Zachęcamy też do skorzystania z czasowego dostępu (tylko do 30.06.2020) do bazy RILM Abstracts of Music Literature with Full Text(aby otrzymać login i hasło należy wysłać mail do biblioteki).  biblioteka@chopin.man.bialystok.pl

Pełnotekstowa wersja bazy RILM obejmuje pełną zawartość bazy bibliograficznej RILM oraz ponad 200 czasopism pełnotekstowych z ponad 50 krajów, w tym 90 czasopism pełnotekstowych niedostępnych w żadnej innej kolekcji. Ponadto, wśród zasobów znajdziemy obszerną kolekcję książek, biografii, rozpraw, filmów i materiałów video. Najważniejsze czasopisma zawarte w bazie to m.in: American Music Research Center Journal, Research and Issues in Music Education (RIME), Muzyka: Kwartalnik poświęcony historii i teorii muzyki (wszystkie numery od początku), Recherches sur la musique française classique, Rivista di analisi e teoria musicale, Kieler Beiträge zur Filmmusikforschung, Canadian Music Therapy Association Journal, Music archaeological bulletin/Bulletin d’archéologie musicale. Neue Zeitschrift für Musik, Journal of Film Music i wiele innych. Baza jest podstawowym narzędziem do prowadzenia studiów i badań w zakresie muzyki i dziedzin pokrewnych. Więcej informacji jest tu: https://rilm.org/fulltext/ 

  • Od początku maja  jest   dostęp do nowej bazy – tym razem będzie to Ibuk Libra, czyli czytelnia online książek naukowych. W ramach zakupionego przez nas pakietu mamy dostęp do 82 publikacji kupionych oraz 184 darmowych. Dostęp do książek będzie możliwy na stronie http://libra.ibuk.pl.

Korzystanie spoza sieci uczelni: Jednocześnie każdą z publikacji może czytać 5 użytkowników.

Proszę o meila na pocztę: biblioteka@chopin.mam.bialystok.pl w celu uzyskania bliższych informacji oraz uzyskaniu indywidualnego kodu PIN.

Zachęcamy do korzystania z zasobów online. Informacje o danych dostępowych do licencjonowanych baz danych Alexander Street – Classical Scores LibraryGrove Music Online oraz Naxos Music Library, a także czasopism Wychowanie Muzyczne (CZASOPISMA I KSIĄŻKI PDF z zakresu edukacji, wychowania muzycznego) oraz Medical Problems of Performing Artists można otrzymać wysyłając e-mail na wyżej wymieniony adres poczty elektronicznej.  Meile proszę wysyłać tylko z domeny @chopin.edu.pl. Zdalny dostęp do baz jest możliwy jedynie dla pracowników UMFC oraz studentów i uczestników innych form kształcenia w UMFC.