Administracja

Centrala telefoniczna:
(85) 742 15 07
(85) 742 55 71
(85) 742 72 71

Kierownik administracji wewn. 515
dr inż. Janusz Musialik
e-mail: janusz.musialik@chopin.edu.pl
(85) 742 85 08

Biblioteka i Fonoteka wewn. 501
Kierownik Kustosz – mgr Ewa Mystkowska
Kustosz – mgr Hanna Trzeszczkowska
Kustosz – mgr Małgorzata Bogusz
e-mail: biblioteka@chopin.man.bialystok.pl

Biuro Koncertowe wewn. 603
mgr Małgorzata Bielicka
e-mail: malgorzata.bielicka@chopin.edu.pl
(85) 742 87 41

Sekretariat wewn. 514
mgr Anna Rogińska
e-mail: anna.roginska@chopin.edu.pl
(85) 742 85 08

Dziekanat ds. kierunków Instrumentalistyka i Wokalistyka wewn. 601
mgr Dorota Kukiełka
mgr Agnieszka Polecka
e-mail: dorota.kukielka@chopin.edu.pl

Dziekanat ds. kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej wewn. 604
Danuta Szymczyk
e-mail: danuta.szymczyk@chopin.edu.pl

Dział kadr wewn. 603
mgr Krystyna Kołtun
e-mail: krystyna.koltun@chopin.edu.pl
(85) 742 85 08

Dział techniczny wewn. 100
mgr inż. Mateusz Grzywa – kierownik
e-mail: mateusz.grzywa@chopin.edu.pl

Dział gospodarczy wewn. 300
mgr Ewa Wojno – kierownik
e-mail: ewa.wojno@chopin.edu.pl