Administracja

Centrala telefoniczna:
(85) 742 15 07
(85) 742 55 71
(85) 742 72 71

Biblioteka i Fonoteka wewn. 501
Kierownik Kustosz – mgr Ewa Mystkowska
Kustosz – mgr Małgorzata Bogusz
Młodszy bibliotekarz – Magdalena Gładkowska
e-mail: biblioteka@chopin.man.bialystok.pl

Biuro Koncertowe wewn. 519
mgr Małgorzata Bielicka
e-mail: malgorzata.bielicka@chopin.edu.pl

Dziekanat ds. kierunków Instrumentalistyka i Wokalistyka wewn. 601
mgr Dorota Kukiełka
mgr Agnieszka Polecka
e-mail: dorota.kukielka@chopin.edu.pl

Dziekanat ds. kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej wewn. 604
Danuta Szymczyk
e-mail: danuta.szymczyk@chopin.edu.pl

Dział Kadr wewn. 517
mgr Krystyna Kołtun
e-mail: krystyna.koltun@chopin.edu.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy wewn. 513
mgr inż. Mateusz Grzywa – zastępca kierownika
e-mail: mateusz.grzywa@chopin.edu.pl