Zespół muzyki dawnej Diletto

Zespół muzyki dawnej Diletto

Zespół Muzyki Dawnej DILETTO powstał w 2005 roku, jako wyraz zainteresowań i poszukiwań dotyczących wykonawstwa muzyki dawnej. Jego skład tworzą zarówno muzycy wokaliści, jak i instrumentaliści. Kierownictwo artystyczne sprawuje założyciel i dyrygent Anna Moniuszko.

W repertuarze zespołu znajdują się utwory instrumentalne oraz oratoryjne epoki baroku, jak również opery: H. Purcella „Dido and Eneas” i „Fairy Queen”, G.B. Pergolesiego „La Serva Padrona” oraz J. Blowa „Venus and Adonis”. Ideą, która przyświeca działalności zespołu jest wykonawstwo muzyki dawnej zgodnie z wymogami historycznej stylistyki wykonawczej.

W swej działalności dużą uwagę zwraca na propagowanie twórczości dawnych kompozytorów polskich, w tym nowo odkrytych, których dzieła wciąż pozostają nieznane szerszej publiczności. W lipcu 2014 ukazała się debiutancka płyta zespołu DILETTO, w serii w wydawniczej „Polska Muzyka Dawna” (Polish Early Music) wydawnictwa DUX pt. „Andrzej Siewiński – opera omnia”.