Wydziałowa komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2016/2017

dr hab. Anna Olszewska, prof. UMFC – przewodnicząca
prof. dr hab. Piotr Reichert
ad. dr Paweł Chomczyk
st. wykł. Ewa Białokozowicz
Małgorzata Piotrowska – przedstawiciel studentów