Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny

ul. Kawaleryjska 5
15-324 Białystok

 

Centrala telefoniczna:
(85) 742 15 07
(85) 742 55 71
(85) 742 72 71

Fax:
(85) 742 85 08

Redakcja strony internetowej
telefon wewn. 606
e-mail: krzysztof.kadziewicz@chopin.edu.pl

Kierunek Instrumentalistyka i Wokalistyka
telefon wewn. 601
e-mail: dorota.kukielka@chopin.edu.pl

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
telefon wewn. 604
e-mail: danuta.szymczyk@chopin.edu.pl

Sekretariat
telefon wewn. 514
fax: (85) 742 85 08
e-mail: anna.roginska@chopin.edu.pl

Kadry
telefon wewn. 524
e-mail: krystyna.koltun@chopin.edu.pl

Kwestura
telefon wewn. 517
telefon (85) 742 35 41

Biblioteka
telefon wewn. 501
e-mail: biblioteka@chopin.man.bialystok.pl

Biuro koncertowe
telefon wewn. 519
e-mail: malgorzata.bielicka@chopin.edu.pl

Dom Studenta
ul. Kawaleryjska 5
15-324 Biaystok
telefon wewn. 100 lub 412

Zakłady: