Kontakt Biblioteka

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny
w Białymstoku

Biblioteka

ul. Kawaleryjska 5
15-324 Białystok

telefon: (85) 742 15 07 wewn. 501

e-mail: biblioteka@chopin.man.bialystok.pl

Pracownicy