Ogłoszenie

UWAGA STUDENCI WSZYSTKICH KIERUNKÓW!!!

W dniu 25 października 2017r., środa, godz.18:00

KONCERT STUDENTÓW UMFC
w Domu Kultury Śródmieście

Koordynator: mgr Helena Szuhalska

Proszę o zgłaszanie się do udziału w koncercie.
Zgłoszenia należy kierować do Biura Koncertowego.

UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

REKTOR I SENAT

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

mają zaszczyt zaprosić na

UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

WYDZIAŁU INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNEGO

W BIAŁYMSTOKU

Inauguracja odbędzie się 10 października 2017 r. (wtorek) o godzinie 1400

w Sali Audytoryjnej Wydziału przy ul. Kawaleryjskiej 5 (bud. B)

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

Hymn Państwowy

Przemówienie JM Rektora prof. dra hab. Klaudiusza Barana

Uroczysta immatrykulacja

Gaude Mater Polonia

Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego

Gaudeamus igitur

Wykład inauguracyjny

prof. Artur Nowak-Far – Podróż w czasie. Chopin jako obywatel Unii Europejskiej

 

Występ artystyczny:

Pierre Sancan – Sonatina

Witold Lutosławski – Epitafium na obój i fortepian

Michał Waszkiewicz – obój

Justyna Kreft – fortepian

 

Fotoreportaż z inauguracji:

PLAN PRÓB ORKIESTRY

09.10.2017, poniedziałek, godz.9:00- próby sekcyjne, 18:30-22:00 – TUTTI, ul. Podleśna 2

10.10.2017, wtorek, godz.19:00-22:00, ul. Podleśna 2

11.10.2017, środa, godz.17:00-21:00, ul. Podleśna 2

16.10.2017, poniedziałek ranne próby sekcyjne, 18:30-22:00 , ul. Podleśna 2

17.10.2017, wtorek, godz.9:00-13:00, 19:00-22:00, ul. Podleśna 2

18.10.2017, środa, godz. 9:00-13:00, 17:00-21:00, ul. Podleśna 2

19.10.2017, czwartek, godz.9:00-13:00, ul. Podleśna 2 – próba generalna, godz.18:00- gotowość

19.10.2017, czwartek, godz.19:00, ul. Podleśna 2 – KONCERT

Skład orkiestry do koncertu 19.11.2017

Skrzypce I
1. Patrykus Marta Barbara – lider
2. Sandel Elżbieta
3. Pomykała Joanna
4. Górska Magdalena
5. Szuchalska Monika
6. Pawlicka Hanna Agnieszka
7. Toczyski Mariusz
8. Traihel Maryia
9. Chudziak Aleksandra Magdalena
10. Mancewicz Maciej
11. Kałużny Szymon
12. Bielska Melania
13. Maliszewska Joanna

Skrzypce II
1. Baumel Agata –lider
2. Mazgajczyk Katarzyna Anna
3. Borowski Dawid
4. Garus Katarzyna
5. Czepiel Eliza
6. Halaburda Ewa
7. Kuk Krzysztof
8. Laskowska Agata
9. Włodarczyk Aleksandra
10. Gorayska Barbara
11. Pieczewska Weronika

Altówka
1. Piatrovich Hanna – lider
2. Maria Wierzbicka
3. Drabarek Agnieszka
4. Gosieniecka Aleksandra
5. Wiciński Karol
6. Marciniak Dominika
7. Ostasz Aleksandra

Wiolonczele
1. Asipchuk Raman- lider
2. Mikelis Valeryia
3. Maciejewska Kinga
4. Gołdys Maja

Kontrabasy
1. Makarczuk Joanna Monika– lider
2. Pawełczyk Patrycja Małgorzata
3. Cis Oskar

PERKUSJA
1. Łepkowski Mariusz
2. Baranowska Anna

INSTRUMENTY DĘTE
W.A.Mozart – Uwertura do opery Wesele Figara KV 492
1. Flety – Adrianna Zielińska, Agata Falkowska
2. Oboje – Waszkiewicz Michał, Skibińska Amelia
3. Klarnety- Pomykała Kamila, Ladziński Jakub
4. Fagoty- Jurczak Katarzyna, Klimaszewska Kajetan
5. Rogi – Adamski Piotr, Tabero Bartłomiej
6. Trąbki- Jagiełło Michał, Witkowski Cezary
W. A. Mozart –Koncert skrzypcowy G-dur KV 216
1. Flety – Adrianna Zielińska, Agata Falkowska ( cz. II)
2. Oboje- Waszkiewicz Michał,
3. Rogi – Czekała Jakub, Fiedoruk Adam,