OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO
FRYDERYKA CHOPINA

Nurt narodowy w twórczości kompozytorów polskich
– w 100-lecie
odzyskania niepodległości przez Polskę

Białystok, 9-10 listopada 2018 roku

KOMUNIKAT 1

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA
15- 324 Białystok, ul. Kawaleryjska 5

e-mail: w7@chopin.edu.pl

Szanowni Państwo,
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w dniach 9-10 listopada 2018

Nurt narodowy w twórczości kompozytorów polskich
– w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

Komitet Naukowy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej :
prof. zw. dr hab. Bożenna Sawicka
prof. zw. dr hab. Bożena Violetta Bielecka
prof. dr hab. Wioletta Miłkowska- kierownik naukowy konferencji
prof. dr hab. Cezary Szyfman
dr hab. Krystyna Gołaszewska prof. UMFC
dr hab. Włodzimierz Promiński prof. UMFC
dr hab. Mariusz Ciołko

Zawiłe losy ziem polskich w szczególny sposób naznaczyły rodzimą kulturę, tym samym więc polską muzykę. W 100-lecie odzyskania niepodległości państwa kultura polska, bogatsza o doświadczenia przeszłości, powinna dostrzegać oraz otaczać opieką spuściznę muzyczną będącą dowodem niezwykłych postaw patriotycznych polskich twórców.
Konieczne jest zatem nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy środowiskami muzykologicznymi, wydawnictwami, a wykonawcami, w celu wymiany wiedzy i informacji.
Organizatorzy niniejszej konferencji celowo nie stawiają granic czasowych dotyczących daty powstania prezentowanych podczas konferencji kompozycji. Jedynym ograniczeniem jest wymóg, aby autorami prezentowanych dzieł byli kompozytorzy polscy bądź też obcy, których działalność kompozytorska silnie powiązana jest z polskim nurtem narodowowyzwoleńczym. Zapraszamy do przedstawienia dzieł zarówno z dziedziny muzyki wokalnej (od monodii po muzykę wielogłosową), wokalno-instrumentalnej, jak i instrumentalnej. Cennym efektem niniejszej konferencji będzie także przywrócenie pamięci o kompozytorach prezentujących postawę patriotyczną wobec spraw Ojczyzny.
Do udziału w niniejszej konferencji zapraszamy zarówno muzykologów, teoretyków muzyki, redaktorów, jak i muzyków-wykonawców, chcących przedstawić swoje efekty badań w wyżej wymienionym obszarze. Mamy nadzieję, że możliwość wymiany wiedzy pomiędzy różnorodnymi środowiskami muzycznymi niebawem zaowocuje zaktualizowaniem katalogów dzieł muzyki polskiej o cenne pozycje nutowe, zainicjuje powstanie publikacji fonograficznych, jak również pozwoli na ujęcie wyników badań w stosownych pozycjach wydawniczych.

Celem realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest:
• ukazanie wpływu sytuacji politycznej Polski na twórczość kompozytorów polskich
• przedstawienie realiów nurtu patriotycznego w różnych obszarach twórczości kompozytorskiej na tle wydarzeń historycznych od czasów rozbiorów Polski do momentu odzyskania niepodległości, a także twórczości powstałej po 1918 roku
• próba określenia stanu badań muzykologicznych dotyczących wyżej określonej tematyki.

Proponujemy następujące grupy zagadnień:
– sytuacja społeczno-polityczna kraju na tle wydarzeń historycznych,
– zrywy narodowowyzwoleńcze Polaków,
– tematyka żałoby narodowej oraz związanej z nią symboliki,
– nurt narodowy w twórczości wokalnej,
– nurt narodowy w twórczości wokalno- instrumentalnej,
– nurt narodowy w kompozycjach instrumentalnych polskich twórców,
– nurt narodowy w twórczości muzycznej po 1918 roku.

W ramach konferencji przewiduje się :
– przedstawienie efektów badań w formie referatów,
– prezentacje artystyczne bezpośrednio związane z obszarem wyżej wymienionej
tematyki wykładów w Sali Audytoryjnej oraz Koncertowej Wydziału Instrumentalno-
Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina,
– koncert w Sali Opery i Filharmonii Podlaskiej w dniu 10 listopada 2018 (proponowany program:
Pieśni I.J. Paderewskiego oraz F. Nowowiejskiego Missa pro pace).

Harmonogram Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:
• Wstępne zgłoszenie uczestnictwa oraz tematu wystąpienia – do 10 października 2018r.
• Komunikat nr 2 wraz z programem konferencji 22 października 2018 r.
• Opłata uczestnictwa do dnia 30 października 2018 r.
• Pełny tekst wystąpienia (dwa egzemplarze, napisane w Word, rozmiar czcionki 12 i odstępy między wierszami 1,5 oraz na wybranym nośniku (CD lub pendrive )-w dniu obrad –
9 listopada 2018 r.

Informujemy, że kartę zgłoszeniową w formie elektronicznej można pobrać ze strony: www.chopin.man.bialystok.pl
Opłata konferencyjna wynosi 250 zł i obejmuje: udział w konferencji, uroczystą kolację oraz materiały konferencyjne.
Opłatę uczestnictwa należy przesłać najpóźniej do dnia 30 października 2018 roku na konto bankowe: 90 2490 0005 0000 4600 3035 4374 z dopiskiem: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”
Zgłoszenia uczestnictwa wraz z tematem wystąpienia prosimy nadsyłać na załączonej karcie udziału w konferencji do dnia 10 października 2018 roku na adres organizatorów :
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
15- 324 Białystok, ul. Kawaleryjska 5
(z dopiskiem prof. dr hab. Wioletta Miłkowska, Ogólnopolska Konferencja Naukowa)
lub w formie elektronicznej na adres: wioletta.milkowska@chopin.edu.pl
kontakt telefoniczny +48 502 534 507

Gorąco zachęcamy do udziału w konferencji i czekamy na Państwa zgłoszenia

Kierownik Naukowy Konferencji
prof. dr hab. Wioletta Miłkowska

Karta zgłoszeniowa

Festiwal i kursy muzyczne

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w 19 edycji Festiwalu i kursach muzycznych  „Chopin–Górecki. Źródła i Inspiracje”.

Oferujemy Państwu indywidualne lekcje z najwybitniejszymi artystami o międzynarodowej sławie, koncerty, wykłady i wycieczki po Polsce, m.in. zwiedzanie dworku Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.

Atmosfera Festiwalu i możliwość czerpania inspiracji z samego źródła bogatego dziedzictwa najwybitniejszych polskich kompozytorów od Chopina do Góreckiego, pozwoli uczestnikom doświadczyć niezwykłych i niezapomnianych emocji i wzruszeń. Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do wzięcia udziału:

• w lekcjach fortepianu, instrumentów smyczkowych, dętych drewnianych i blaszanych, akordeonu, gitary, perkusji, kameralistyki, wokalnych oraz kompozycji

• koncertach

• wykładach

• wycieczkach

Data: 13 sierpnia – 22 sierpnia 2018

Miejsce: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa

Koncert

Zapraszamy na koncert, który odbędzie się 14.05.2018 r w Sali Koncertowej ul. Podleśna 2 o godz.19:00.
Wstęp na koncert – bezpłatny.

Koncert nosi tytuł:

„Koncert Pamięci w dniu urodzin Nestora ś. p. profesora Bohdana Łukaszewicza”

Koncert współorganizują: Zespół Szkół Muzycznych, OiFP oraz Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej „Teraz Muzyka”.

W koncercie wezmą udział muzycy OiFP, nauczyciele i uczniowie ZSM, studenci UMFC Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku oraz absolwenci i byli uczniowie p. prof. Bohdana Łukaszewicza.

Niespełna 2 miesiące temu w wieku 88 lat zmarł wybitny muzyk i pedagog muzyczny związany przez ponad 30 lat z Filharmonią w Białymstoku i ponad 50 lat ze szkołami muzycznymi w Białymstoku.

Wcześniejsze jego losy to dzieciństwo w majątku rodziców Polaków na Litwie w okolicach Kowna, wywózka i kilkuletni pobyt na Sybirze, powrót po wojnie i praca w stoczni w Gdańsku i edukacja muzyczna oraz kilkuletnia praca w powstałym w Karolinie pod Warszawą Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Prywatnie był znanym i lubianym gawędziarzem, a historie związane z jego bogatym życiem zawodowym i osobistym zostały spisane przez jego byłą uczennicę Annę Kisielewską i wydane w postaci książki „Pieśń mojego życia”.

Był postacią barwną, znaną wielu białostocczanom na co dzień.

Działał w kilku stowarzyszeniach i organizacjach społecznych, m. in. w SPAM-ie, Związku Sybiraków i Polskim Towarzystwie Ziemiańskim.

Otrzymał wiele nagród i odznaczeń państwowych i resortowych.

Zostawił po sobie ogromny dorobek artystyczny i pedagogiczny.

Dzień 14 maja to dzień jego urodzin i w związku z tym pracownicy szkół muzycznych, filharmonicy białostoccy, byli uczniowie i absolwenci, rodzina i przyjaciele – chcą przybliżyć postać prof. Łukaszewicza wszystkim tym, którzy znali go mniej lub bardziej oraz tym, którym nie dane było zetknąć się z tą niezwykłą postacią o bogatej biografii silnie związanej z historią zarówno Polski jak i Białegostoku oraz uhonorować jego znaczący wkład w życie kulturalne naszego regionu i kraju.