KONFERENCJA ARS PASCHALIS

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

ul. Kawaleryjska 5

zaprasza na Ogólnopolską konferencję naukowo-artystyczną z cyklu 

„W kręgu chóralistyki polskiej” 

ARS PASCHALIS

Białystok, 1-2 kwietnia 2017

CEL KONFERECJI

Konferencja poświęcona jest tematyce pasyjnej w twórczości kompozytów różnych epok oraz tradycjom wykonawczym w muzyce wokalnej i wokalno-instrumentalnej. Poruszona zostanie tematyka wielkopostna w religiach Wschodu i Zachodu, omówione zostaną tradycje wykonawcze w muzyce barokowej, śpiewy chóralne w mszach świętych jak również tradycje estradowe tego gatunku kontynuowane w muzyce współczesnej.

W trakcie konferencji referaty wygłoszą specjaliści z  różnych polskich ośrodków naukowych (Akademia Muzyczna we Wrocławiu, UMCS Lublin, Akademia Sztuki w Szczecinie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Warszawski, UMFC Warszawa).

W trakcie konferencji zostaną wygłoszone referaty przez specjalistów różnych ośrodków naukowych. (prof. Marek Dyżewski, prof. Marcin Łukaszewski, dr hab. Piotr Olech, dr, hab, Zofia Bernatowicz, prof. Jarosław Lewków, ks. dr hab. Michał Szulik, dr hab. Tomasz Baranowski, dr hab. Jan Bokszczanin, dr Ewa Barbara Rafałko, dr Joanna Cieślik-Klauza

Wydarzeniu będzie towarzyszyć koncert pod dyrekcją dr Ewy Barbary Rafałko. Wystąpią: Zespół PRO OPERE, Chór Dziecięcy Opery i Filharmonii Podlaskiej, Zespół Wokalny ZSM w Białymstoku oraz zespół instrumentalny. W programie koncertu znajdzie się cykl pieśni pasyjnych w opracowaniu białostoczanina Cezarego Kundy oraz Ave Christe Knuta Nystedta.

Zaproszenie

Katedra Chóralistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu uprzejmie informuje, że w dniach 24 i 25 marca 2017 roku w Akademii Muzycznej w Poznaniu (ul. Św. Marcin 87) odbędzie się X Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzyki Chóralnej.
Gościem kursu będzie Sigvards Klava jeden z najwybitniejszych łotewskich dyrygentów, profesor Łotewskiej Akademii Muzycznej im. Jazepsa Vitols, od 1992 r. dyrektor muzyczny Chóru Łotewskiego Radia.
Plan Kursu przedstawia się następująco:
24.marca 2017 Aula St. Stuligrosza
godz. 10.45 – powitanie i otwarcie Kursu
godz. 11 .00 – wykład na temat: Tradycje chóralne i współczesna twórczość chóralna Łotwy
godz. 12.30 – Przerwa
godz. 13.00 – 15.00 – warsztaty praktyczne z Zespołem dla praktyk studenckich studiów magisterskich (opieka merytoryczna ad. dr Paweł Łuczak ).
Ericks Esenvalds – A Drop In the Ocean
Arvo Part – Magnificat
25.marca 2017 sala 158
Godz. 11.00 -13.00 – lekcje pokazowe z udziałem studentów
Peteris Vasks – Pater Noster
Peter Vasks – Kyrie

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

uprzejmie informujemy o naborze wniosków dotyczących stypendiów dla Wybitnych Młodych Naukowców (ok. 5 tys./mies. przez 3 lata). Wnioski będzie można składać w systemie OSF OPI (po uprzednim zarejestrowaniu własnego profilu).
Więcej szczegółowych informacji w poniższej tabelce oraz na stronie: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/.

Dla kogo?
Młody naukowiec (do 35. roku życia)

Dziedziny
Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe, Nauki techniczne, Nauki medyczne, Nauki przyrodnicze, Nauki rolnicze i Nauki o sztuce.

O programie
Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

Stypendia są przyznawane przez ministra właściwego do spraw nauki corocznie, na podstawie złożonych wniosków, w drodze konkursu.

Osoby, które zapoznały się z programem ww. stypendium i mają przygotowany dorobek oraz wszystkie wstępne wymagane informacje, zapraszamy do umawiania się drogą mailową z Działem Nauki w celu uzyskania pomocy w kwestiach formalno-prawnych.

OGŁOSZENIE

KONCERTY DOROCZNE STUDENTÓW
kierunku Instrumentalistyka i Wokalistyka
odbędą się w dniach 13 i 15 lutego 2017r.,godz.19:00.
Kandydatów do koncertu (soliści i zespoły kameralne) zgłasza do Biura Koncertowego drogą mailową na adres biel@chopin.man.bialystok.pl
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej z uwzględnieniem najwyższych ocen
(A /21-23, A+ /24-25) najpóźniej do dnia 8 lutego 2017r.

Program powinien uwzględniać:
imię i nazwisko wykonawcy, instrument na jakim gra, rok studiów, pedagog prowadzący,
imię i nazwisko kompozytora, daty życia, tytuł utworu, nazwy części,
czas trwania utworu, sugerowany dzień występu.

Prodziekan dr hab. Jan Bokszczanin, prof. UMFC