Hasło do konta

W związku z wdrożeniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS) wszystkim pracownikom oraz studentom Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zostało utworzone konto poczty elektronicznej (e-mail) w domenie chopin.edu.pl, powiązane bezpośrednio z kontem w systemie USOS.

Warunkiem aktywacji konta w systemie USOS jest uzyskanie dostępu do konta poczty elektronicznej.

Hasło aktywujące konto należy odebrać w Dziekanacie danego Kierunku.

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna

mozart_afisz

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w dniach 8-9 maja b.r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna w 260. rocznicę urodzin kompozytora „Opera Mozarta – Geniusz Syntezy Sztuk” organizowana przez Zakład Wokalistyki Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Swoje wykłady wygłoszą wybitni specjaliści – muzycy, aktorzy, reżyserzy. Wśród nich: prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek (UAM w Poznaniu), prof. dr hab. Marek Toporowski (AM w Katowicach), prof. dr Ryszard Peryt (AT w Warszawie), ad. dr hab. Anna Moniuszko (UMFC Wydział w Białymstoku), ad. dr Paweł Chomczyk (UMFC Wydział w Białymstoku), Agnieszka Kurowska-Janecka (UMFC).

W ramach Konferencji odbędą się dwa koncerty:

  • Recital Wokalny, podczas którego zabrzmią pieśni i arie z mozartowskich oper. Wykonawcy: ad. dr Marta Wróblewska (sopran), Małgorzata Trojanowska (sopran), st. wykł. dr Urszula Iżbicka (fortepian), Marta Antkowiak (fortepian). 8 maja 2016 r. godz. 18:00 Sala Audytoryjna UMFC
  • W. A. Mozart – „Cosi fan tutte”

Wykonawcy: studenci i wykładowcy białostockiego Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego UMFC. 9 maja 2016 r. godz. 19:00 Pałac Branickich

Serdecznie zapraszam.

ad. dr Marta Wróblewska, kierownik naukowy konferencji

Seminarium edytorstwa muzycznego NIFC PWM

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Polskie Wydawnictwo Muzyczne zapraszają na seminarium z zakresu edytorstwa muzycznego, które odbędzie się w Radziejowicach w dniach 3–7 lipca (część teoretyczna) i 11–15 września (część praktyczna) 2016 r. Wśród wykładowców będą wybitni edytorzy, redaktorzy i wydawcy muzyczni. Uczestnikami mogą zostać studenci studiów magisterskich, absolwenci (w tym również doktoranci) zainteresowani edytorstwem muzycznym i przygotowani zawodowo w dziedzinie muzyki.

Zgłoszenia można nadsyłać do 20 maja, na adres edytorstwo@nifc.pl (temat „Edytorstwo muzyczne”). Wśród wymaganych dokumentów powinny się znaleźć:

  • rekomendacja pracownika naukowego,
  • krótkie CV z podaniem podstawowych danych kontaktowych osoby zgłaszanej,
  • list motywacyjny osoby zgłaszanej.

Powyższe dokumenty posłużą do selekcji kandydatów w przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 25 maja 2016 r. na stronie Instytutu www.edytorstwo.nifc.pl oraz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego www.pwm.com.pl

Organizatorzy zapewniają:

  • wstęp na wszystkie zajęcia,
  • zakwaterowanie na czas trwania seminarium,
  • wyżywienie na czas seminarium,
  • publikacje NIFC oraz PWM dotyczące tematyki seminarium,
  • zaświadczenie o udziale w seminarium wraz ze szczegółowym wykazem liczby godzin.

Koszt uczestnictwa w seminarium to 200 zł płatny przelewem do dnia 15 czerwca 2016 r. Więcej szczegółów będzie dostępnych wkrótce na stronie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina www.edytorstwo.nifc.pl oraz na stronie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego www.pwm.com.pl.

Harmonogram wizytacji Zespołu Polskiej Komisji Akredytacyjnej

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY
W BIAŁYMSTOKU

 

25.04

09.00 – spotkanie z Władzami Uczelni i Wydziału

09.30 (9.45) – spotkanie z Władzami Wydziału a także zespołem redagującym Raport Samooceny

10.30 – spotkanie/a ze studentami, Samorządem Studenckim, organizacjami studenckimi,

HOSPITACJE ZAJĘĆ, WIZYTACJA BAZY DYDAKTYCZNEJ, ANALIZA DOKUMENTACJI ORAZ WYBRANYCH LOSOWO PISEMNYCH PRAC DYPLOMOWYCH (szczegółowy harmonogram do ustalenia w pierwszym dniu wizytacji)


26.04

10.30 spotkanie Zespołu Oceniającego z nauczycielami akademickimi

HOSPITACJE

ok. 13.30 – spotkanie podsumowujące z Władzami Uczelni I Wydziału (preferowana pora południowa)


25-26.04

– indywidualną praca ekspertów w tym hospitacje zajęć oraz analiza pisemnych prac dyplomowych a także dokumentacji