Skład orkiestry na koncert 11.04.2017r.

DYRYGENT- CRISTIAN FLOREA (RUMUNIA-NIEMCY)

Dyplomanci ZSM w Białymstoku
1. D.Kabalewski- III Koncert fortepianowy op.50 cz.III ( Anna Wąsowicz)
2. E. Grieg – Koncert fortepianowy a-moll cz. I ( Karol Czołpiński)
3. S.Prokofiew – Koncert fortepianowy g-moll nr 2 cz.I (Cezary Karwowski)
4. V.Trojan- Bajki na akordeon i orkiestrę nr 6 i 7( Maciej Matwiejczuk, Jakub Płona)
5. A.Arutunian-Koncert na trąbkę i orkiestrę As dur( Grzegorz Witkowski)
6. E.Sejourne –Koncert na wibrafon i orkiestrę smyczki ( Jakub Trzcinka)
7. S. Kusewicki – Koncert kontrabasowy fis-moll cz I. ( Mateusz Wadowski)
INSTRUMENTY SMYCZKOWE – CAŁY PROGRAM

Skrzypce I
1. Sinchuk Marharyta -koncertmistrz
2. Pomykała Joanna
3. Piotrowski Zbigniew
4. Mariusz Jacek Toczyski
5. Majewski Bartłomiej
6. Chudziak Aleksandra Magdalena
7. Pawlicka Hanna Agnieszka
8. Szuchalska Monika
9. Mancewicz Maciej
10. Kałużny Szymon
11. Patrykus Marta Barbara
12. Maliszewska Joanna
13. Bielska Melania

Skrzypce II
1. Górska Magdalena – lider
2. Baumel Agata
3. Volkava Dziyana
4. Mazgajczyk Katarzyna Anna
5. Borowski Dawid
6. Czepiel Eliza
7. Garus Katarzyna
8. Kuk Krzysztof
9. Laskowska Agata
10. Zaworska Alicja
11. Nalaskowska Dobrochna

Altówka
1. Monachowicz Anna – lider
2. Piatrovich Hanna
3. Drabarek Agnieszka
4. Gosieniecka Aleksandra
5. Wiciński Karol

Wiolonczele
1. Wolanin Piotr -lider
2. Asipchuk Raman
3. Mikelis Valeryia
4. Maciejewska Kinga

Kontrabasy
1. Pawełczyk Patrycja Małgorzata – lider
2. Waraksa Mateusz
3. Hasińska Elżbieta
4. Cis Oskar

PERKUSJA
1. Murawko Urszula
2. Łepkowski Mateusz
3. Baranowska Anna
Fortepian
1.Mileshka Mikalai

Czelesta
1.Slesarchyk Darya

INSTRUMENTY DĘTE

D. Kabalewski- III Koncert fortepianowy op.50 cz. III
1. Flety – Adrianna Zielińska, Agata Falkowska
2. Oboje – Waszkiewicz Michał, Urszula Bańkowska
3. Klarnety- Kurkowski Mateusz, Grad Ewa
4. Fagoty- Mędrak Karolina, Jurczak Katarzyna
5. Rogi – Czekała Jakub, Fiedoruk Adam
6. Trąbki- Jagiełło Michał, Witkowski Cezary
7. Puzony – Ewa Harasimiuk, Przemysław Witkowski

E. Grieg -Koncert fortepianowy a-moll cz. I
1. Flety -Kaczyńska Renata, Drzewicka Katarzyna
2. Oboje- Waszkiewicz Michał, Urszula Bańkowska
3. Klarnety- Jurczuk Joanna, Kurkowski Mateusz
4. Fagoty- Mędrak Karolina , Jurczak Katarzyna
5. Rogi – Czekała Jakub, Łozińska Olga, Fiedoruk Adam,
6. Trąbki -Wadowski Michał, Skiba Joanna
7. Puzon- Harasimiuk Ewa, Rafał Połczyński, Przemysław Witkowski

S.Prokofiew – Koncert fortepianowy g-moll nr. 2 cz.I
1. Flety – Łukasz Jankowski, Jagłowska Jolanta
2. Oboje- Bańkowska Urszula, Krejzler Joanna
3. Klarnety- Jurczuk Joanna, Kurkowski Mateusz
4. Fagoty- Mędrak Karolina, Klimaszewski Kajetan
5. Rogi – Czekała Jakub, Fiedoruk Adam, Łozińska Olga
6. Trąbki – Skiba Joanna, Wadowski Michał
7. Puzony- Harasimiuk Ewa, Połczyński Rafał
8. Tuba- Stasiewicz Adam

V.Trojan- Bajki na akordeon i orkiestrę nr 6 i 7
1. Flety, piccolo – Jankowski Łukasz, Falkowska Agata
2. Obój ,rożek angielski -Krejzler Joanna, Bańkowska Urszula,
3. Klarnety- Jurczuk Joanna, Ladziński Jakub,
4. Fagoty- Mędrak Karolina, Klimaszewski Kajetan
5. Rogi -Czekała Jakub, Fiedoruk Adam
6. Trąbki – Niezgoda Bernard, Wadowski Michał
7. Puzony- Wojtyniak Krzysztof, Harasimiuk Ewa, Witkowski Przemysław

A. Arutunian-Koncert na trąbkę i orkiestrę As-dur
1. Flety – Jankowski Łukasz, Zielińska Adrianna
2. Oboje- Krejzler Joanna, Skibińska Amelia
3. Klarnety- Kurkowski Mateusz, Pomykała Kamil
4. Fagoty- Mędrak Karolina, Jurczak Katarzyna
5. Rogi – Fiedoruk Adam Łozińska Olga,
6. Trąbki -Witkowski Cezary, Jagiełło Michał
7. Puzon- Harasimiuk Ewa, Połczyński Rafał, Witkowski Przemysław
8. Tuba- Stasiewicz Adam

S. Kusewicki – Koncert kontrabasowy fis-moll cz I
1.Fagot – Karolina Mędrak

Próby:
3.04.2017r. (poniedziałek) – próby sekcyjne

• 10.00-13.00 wiolonczela – sala kameralna st. wykł. Wojciech Kopijkowski
• 11.45-15.00 kontrabasy – s. 06 ad. dr Kamill Łomasko
• 15.30 -18.30 skrzypce I i II- s. kameralna as. Rafał. Dudzik
• 15.30 -18.30 altówki -s.4 mgr J.Grabe – Zaręba
• 16.00 -18.30 instrumenty dęte s. koncertowa st. wykł. dr Sylwester Sobola

4.04.2017r. (wtorek) – instrumenty dęte 18.00-21.00 s.kameralna
st.wykł. Tomasz Czekała
5.04.2017r. ( środa ) 9.00-13.00 tutti sala koncertowa
16.00-21.00 tutti sala koncertowa
6.04.2017r.(czwartek) 9.00-13.00 tutti sala koncertowa
16.00-21.00 tutti sala koncertowa
7.04.2017r. (piątek ) 9.00-13.00 tutti sala koncertowa
16.00-21.00 tutti sala koncertowa
8.04.2017r.(sobota) 9.00-13.00 tutti sala koncertowa

10.03.2017r.(poniedziałek) 9.00-13.00 sala koncertowa OiFP
ul .Podleśna 2
18.00-21.00 j.w.

11.04.2017r.( wtorek) 9.00-13.00 próba generalna
Godzina 17.00 gotowość orkiestry
Godzina 18.00 KONCERT -sala koncertowa OiFP ul.Podleśna 2

Kursy konsultacyjne

KURSY KONSULTACYJNE DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW

Terminy konsultacji:

25 marca, 8 kwietnia, 22 kwietnia, 6 maja, 3 czerwca 2017 r.

Konsultacje odbywać się będą w budynku UMFC Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego
w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 5, w sali nr 23 w godzinach:

  • 10:30 – 12:00 – kształcenie słuchu,
  • 12:10 – 12:55 – dyrygowanie,
  • 13:05 – 13:50 – emisja głosu.

Odpłatność w wysokości:

  • za cały kurs (trzy przedmioty) 420 zł
  • za jeden wybrany przedmiot 210 zł

Uwaga: Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

Opłatę za kurs należy przekazać na konto, a dowód wpłaty przynieść na zajęcia:

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
15-324 Białystok, ul. Kawaleryjska 5

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
72 1750 0009 0000 0000 1333 6202

z dopiskiem: Kurs konsultacyjny

Naruszenia praw autorskich i pokrewnych – warsztaty

II EDYCJA WARSZTATÓW

Naruszenia praw autorskich i pokrewnych. Aktualne problemy związane z odpowiedzialnością za nieuprawnione korzystanie oraz dochodzenie roszczeń, w oparciu o najnowszą praktykę sądową po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 czerwca 2015 r.

5 kwietnia 2017r., Warszawa

OPIS
Celem szkolenia, prowadzonego przez radcę prawnego Pawła Markiewicza, jest przybliżenie aktualnych problemów związanych z odpowiedzialnością za naruszenie praw autorskich. Prowadzący przedstawi zarówno wytyczne dotyczące korzystania z utworów w granicach prawa, jak i potencjalne konsekwencje dokonanych naruszeń. Przedmiotem szkolenia będą także szeroko dyskutowane kwestie związane ze specyfiką naruszeń praw autorskich w środowisku cyfrowym. Szczególna uwaga zostanie poświęcona przekazaniu doświadczeń procesowych związanych z dochodzeniem naruszeń praw autorskich, ale także obroną przed takim zarzutami.

PROGRAM
1. Granice monopolu autorskiego w środowisku analogowym i cyfrowym, czyli kiedy dochodzi do korzystania z praw autorskich?
2. Pola eksploatacji i zakres licencji. Spory na tle wykonywania umowy autorskoprawnej; naruszenie praw autorskich czy naruszenie umowy?
3. Naruszenia licencji ustawowych i ich konsekwencje.
4. Ograniczenia korzystania wynikające z osobistych praw autorskich:
– prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych a autorskie prawa osobiste,
– rzetelne wykorzystanie utworu oraz prawo do integralności – przykłady naruszeń,
– kiedy brak oznaczenia autorstwa nie narusza praw osobistych?
– klauzule umowne dot. wykonywania osobistych praw autorskich oraz ich skuteczność.
5. Specyfika naruszeń w środowisku cyfrowym:
– pobieranie i udostępnianie plików oraz streaming w świetle prawa autorskiego,
– czy linkowanie w Internecie narusza prawa autorskie? Znaczenie najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwość UE,
– ryzyko prawne związane z korzystaniem z materiałów dostępnych w sieci na otwartych licencjach,
– odpowiedzialność udostępniającego sieć Wi-Fi za naruszenia dokonane przez użytkowników.
6. Odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną; orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE oraz sądów polskich w sprawie Chomikuj.pl.
7. Strona podmiotowa czynów naruszających majątkowe prawa autorskie i pokrewne – czyli kto odpowiada za naruszenie bezpośrednio a kto pośrednio:
– sprawstwo, współsprawstwo,
– podżeganie i pomocnictwo w naruszeniach.
8. Skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wysokości odszkodowania za naruszenie praw autorskich. W jakich przypadkach można żądać dwukrotności wynagrodzenia? – aktualne orzecznictwo sądów.
9. Procesowe aspekty dochodzenia ochrony praw autorskich i pokrewnych:
– przedawnienie roszczeń,
– zabezpieczenie dowodów i roszczeń w procesie cywilnym,
– dochodzenie roszczeń informacyjnych.

Informacje organizacyjne

Data: 5 kwietnia 2017 r. godziny: 10:00 – 16:15
Miejsce: Warszawa, Golden Floor Millenium Plaza
Rabat: szkolenie objęte programem lojalnościowym „Wiedza”
Dodatkowe: Możliwość zwolnienia z podatku VAT (dla upoważnionych)

Cena:
590 zł + VAT
przy zgłoszeniu przesłanym do 29 marca 2017 r
690 zł + VAT
przy zgłoszeniu przesłanym po 29 marca 2017 r

Ocena nauczycieli akademickich zatrudnionych w UMFC za lata 2014-2016

Na podstawie § 61 oraz § 62 Statutu UMFC (Uchwała Senatu nr 92/191/2015 z dn. 29.06.2015 r. z późn. zm.) w zw. z art. 132 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), Senat UMFC w dniu 28 lutego 2017 r. podjął uchwałę nr 17/52/2017 w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie za lata 2014-2016.
Wzorem lat ubiegłych procedura przeprowadzenia oceny nauczycieli akademickich wymaga wypełnienia kwestionariusza pt. Informacja o działalności artystycznej, pedagogicznej i naukowej w latach 2014-2016 przez pedagogów oraz Karty oceny przez kierowników katedr oraz dziekanów. Ocenie nie podlegają nauczyciele akademiccy, którzy rozpoczęli pracę w Uczelni po 1 października 2016 r.

Uchwała Senatu nr 17/52/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2