Bożenna Sawicka

bożenna sawicka

Dyrygent, pedagog, inicjator i koordynator projektów edukacyjnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Studia na Wydziale Wychowania Muzycznego ukończyła w roku 1975, a następnie na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (1979r), w roku 1992 ukończyła Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

W roku 2001 otrzymała tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych, a od 2006 jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, prowadzi klasę dyrygentury na Wydziale Instrumentalno – Pedagogicznym w Białymstoku, gdzie dwukrotnie pełniła funkcję dziekana oraz czterokrotnie prodziekana, a w latach 2005-2012 – kierownika Zakładu Dyrygentury Chóralnej. Wypromowała trzech doktorów sztuki w dziedzinie artystycznej dyrygentura. Na kadencję 2012-2016 została ponownie wybrana na stanowisko Dziekana UMFC Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku.

Pracę zawodową rozpoczęła w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku, a następnie na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w białostockiej Filii UMFC. W roku 1987 podjęła współpracę z Chórem Akademii Medycznej w Białymstoku (obecnie Uniwersytetu Medycznego, najpierw jako korepetytor, następnie jako II dyrygent. Od 1991 roku sprawuje kierownictwo artystyczne i jest dyrygentem tego zespołu, z którym koncertowała niemal we wszystkich krajach Europy oraz Izraelu, zdobywając liczne nagrody oraz wyróżnienia na wielu konkursach i festiwalach, m.in. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce – I Nagroda (1993, 1996); XVI Międzynarodowy Festiwal Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych w Pradze – Złoty Dyplom w kategorii chórów kameralnych (2006); XLI Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach – I Nagroda – Złoty Dyplom; Główna Nagroda Musica Sacra i Bursztynowa Aureola Św. Piotra Apostoła oraz Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta (2006); III Międzynarodowy Konkurs Chóralny im. F. Nowowiejskiego w Barczewie – Grand Prix oraz Nagroda Specjalna za najlepszą technikę wokalną (2004).

Ponadto sprawuje opiekę artystyczną nad Chórem Kameralnym MediCoro, powstałym w 2007 roku z inicjatywy lekarzy — miłośników śpiewu chóralnego związanych z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Z zespołem tym zdobyła: I miejsce na II Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnej Pieśni Maryjnej w Częstochowie (2008), I miejsce oraz statuetkę Złotej Polihymnii na Krakowskim Festiwalu Chóralnym (2010) oraz I Nagrodę podczas Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Rybnicka Jesień Chóralna (2010), I miejsce (Złotą Wstęgę Solczy) na I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach (Litwa, 2012). Ponadto w 2011 roku Chór Kameralny MediCoro uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Musica Sacra w Wilnie.

W 2006 roku wraz z Chórem UMB została zarejestrowana i wydana płyta CD z pieśniami o Puszczy Białowieskiej m.in. z Teki Białowieskiej – tryptyku Feliksa Nowowiejskiego oraz pieśni z tryptyku Echa Białowieży Romualda Twardowskiego do słów m.in. Czesława Miłosza.

W listopadzie 2011 roku została wydana płyta CD Musica pro anima obejmująca dzieła sakralne kompozytorów Renesansu i Baroku w wykonaniu Chóru Kameralnego MediCoro oraz Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z udziałem zespołu instrumentalnego.

0d 2003 roku jest ekspertem Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu w komisji ds. awansu zawodowego nauczyciela. Jako juror uczestniczyła w krajowych konkursach chóralnych, a także wielokrotnie w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.

Bożenna Sawicka jest laureatką wielu nagród indywidualnych, m.in. nagrody I i II stopnia Rektora UMCF, Nagrody Indywidualnej Ministra Kultury i Sztuki (1993), Medalu za Zasługi dla Akademii Medycznej w Białymstoku (2004). Ponadto została uhonorowana Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej (2006), a także odznaczona Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2007), Medalem Złotym za długoletnią służbę przyznanym przez Prezydenta RP (2011), Medalem za Zasługi dla UMFC (2011), Nagrodą Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku (2012).