Administracja

Centrala telefoniczna:
(85) 742 15 07
(85) 742 55 71
(85) 742 72 71

Kierownik administracji wewn. 515
dr inż. Janusz Musialik
e-mail: jmusialik@chopin.man.bialystok.pl
(85) 742 85 08

Biblioteka i Fonoteka wewn. 501
kierownik Kustosz – mgr Hanna Trzeszczkowska
Kustosz – mgr Małgorzata Bogusz
Kustosz – mgr Ewa Mystkowska
e-mail: biblioteka@chopin.man.bialystok.pl

Biuro Koncertowe wewn. 519
mgr Małgorzata Bielicka
e-mail: biel@chopin.man.bialystok.pl
(85) 742 87 41

Sekretariat wewn. 514
mgr Anna Rogińska
e-mail: rektorat@chopin.man.bialystok.pl
(85) 742 85 08

Dziekanat ds. kierunków Instrumentalistyka i Wokalistyka wewn. 601
mgr Dorota Kukiełka
mgr Agnieszka Polecka
e-mail: dkukielka@chopin.man.bialystok.pl

Dziekanat ds. kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej wewn. 604
Danuta Szymczyk
e-mail: dszymczyk@chopin.man.bialystok.pl

Dział kadr wewn. 524
mgr Krystyna Kołtun
e-mail: kadry@chopin.man.bialystok.pl
(85) 742 85 08

Dział techniczny wewn. 520
mgr inż. Mateusz Grzywa – p. o. kierownika
e-mail: grzywa@chopin.man.bialystok.pl

Dział gospodarczy wewn. 519
mgr Ewa Wojno – kierownik
e-mail: ewawojno@chopin.man.bialystok.pl